CARRIÈREMOGELIJKHEDEN BIJ EPSON

Carrièremogelijkheden bij Epson

De missie van Epson is: het bieden van betere producten voor een betere toekomst. Een toekomst waarin het milieu minder wordt belast en iedereen efficiënter kan werken. Om dit te kunnen bereiken, willen we natuurlijk de beste mensen werven, die zich net als wij trots en gedreven voor Epson zullen inzetten.

Om dit te bewerkstelligen moeten we onze medewerkers een uitdagende carrière kunnen bieden, die voldoening geeft. Met uw hulp zullen we doorgaan met het verleggen van de grenzen van wat met technologie kan worden bereikt, zodat we allemaal in een duurzame en intelligente wereld kunnen leven.

Ondersteuning bij uw sollicitatie

Openstaande vacatures

Maak kennis met ons en onze mensen

We zijn trots dat veel van onze medewerkers reeds een lange en succesvolle carrière bij Epson hebben doorlopen. Sommige medewerkers zijn al meer dan twintig jaar bij ons in dienst. De mix van kennis en ervaring, gekoppeld aan een steeds groter wordend personeelsbestand, biedt ons nieuwe inzichten van andere organisaties en zorgt ervoor dat we ons steeds verder ontwikkelen.

“Als medewerkers van Epson proberen we altijd de verwachtingen te overtreffen. We streven ernaar onze klanten alleen de meest hoogwaardige producten en support te bieden.”

Maak kennis met enkele van onze mensen

 • Een ervaring die voldoening biedt

  Bij Epson realiseren we ons hoe belangrijk het voor onze medewerkers is om van hun werk te kunnen genieten, en wij zorgen ervoor dat werken bij ons voldoening biedt. We onderkennen ook dat een goed salaris en andere motiverende voorzieningen van groot belang zijn voor het aantrekken én behouden van de grootste talenten.

  Waar u ook gebaseerd bent, u kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning en navenante voorzieningen. Wij garanderen u een beloning die concurrerend genoeg is om de beste mensen aan te trekken. Epson biedt zijn medewerkers een groot aantal voorzieningen die zijn toegesneden op de markten waarin we actief zijn. Medewerkers krijgen ook de gelegenheid om Seiko- en Epson-producten met korting te kopen.

 • Gelijke kansen

  Epson streeft ernaar om elke sollicitant gelijke kansen te bieden en heeft procedures geïmplementeerd die discriminatie tegengaan. Dit omvat elke vorm van discriminatie, waaronder op grond van ras, huidskleur, geloof, geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, nationale herkomst, afkomst, staatsburgerschap, gezinsstatus, genetische aanleg of dragerschap of enig ander door de huidige wetgeving beschermd kenmerk.

Evaluaties en beoordelingen van werknemers

Met de Good Recruitment Campaign kunnen organisaties hun huidige wervingsmethoden benchmarken en hun strategieën onder de loep nemen om de juiste kandidaten aan te trekken.

GRC

Veelgestelde vragen

 • Wat moet ik doen voordat ik kan solliciteren?

  Neem ruimschoots de tijd wanneer u naar een functie solliciteert. Overweeg of dit de juiste baan voor u is en of u over de vaardigheden en ervaring beschikt om hiervan een succes te maken. Is Epson het juiste bedrijf voor u en is de locatie geschikt voor u? Hebt u het recht om te werken op de locatie waarop het werk wordt uitgevoerd?

  Lees de vacature zorgvuldig door en vul alle gegevens op eerlijke en nauwkeurige wijze in. Dit maakt deel uit van de selectieprocedures en het screeningproces.

 • Met wie kan ik contact opnemen als er een probleem optreedt bij mijn sollicitatie?

  Bij problemen kunt u een e-mail sturen aan talentlink@epson.eu

 • Wanneer kom ik meer te weten over het salaris?

  We begrijpen dat het beloningspakket een rol speelt bij uw besluit of u naar een nieuwe baan wilt solliciteren. Als de eerste fase van uw sollicitatie goed is verlopen, bespreekt een lid van HR of het wervingsteam uw verwachtingen rondom salaris met u.

 • Welke voorzieningen ontvangen medewerkers?

  Ons voorzieningenpakket varieert per land. Uw HR-vertegenwoordiger of wervingsspecialist kan u informeren over de voorzieningen die worden aangeboden in het land waarin de positie beschikbaar is.

 • Hoe bereid ik me voor op het sollicitatiegesprek of de sollicitatiegesprekken?

  We raden u om te beginnen aan om onderzoek te doen naar Epson. Zoek meer informatie over ons productaanbod en waar onze kantoren wereldwijd gevestigd zijn. Zorg ervoor dat u uw CV goed kent en ook op de hoogte bent van de details van de functie vóór het eerste gesprek.

  Voor het tweede sollicitatiegesprek vragen we u specifieke voorbeelden van uw ervaring te leveren en taken of projecten te omschrijven waaraan u hebt gewerkt en uit te leggen wat uw aanpak hiervoor is geweest. Dit soort sollicitatiegesprekken wordt ook 'competentiegericht gesprekken' genoemd. U kunt ook worden gevraagd een op uw vaardigheden gebaseerde opdracht uit te voeren of presentatie te geven tijdens dit tweede sollicitatiegesprek. U ontvangt vooraf alle vereiste informatie van het wervingsteam of van HR.

 • Wat is een competentiegericht sollicitatiegesprek?

  Een competentiegericht gesprek noemen we soms ook:

  • Situationeel gesprek
  • Gesprek met betrekking tot gedrag
  • Gestructureerd gesprek
  • Op praktisch bewijs gebaseerd gesprek

  Bij competentiegerichte sollicitatiegesprekken gaan we ervan uit dat de prestaties uit het verleden de beste aanwijzing vormen voor gedrag in de toekomst. We vragen u voorbeelden te delen van situaties waarbij u persoonlijk betrokken bent geweest en elk scenario gedetailleerd toe te lichten, zodat uw vaardigheden voor de functie worden aangetoond.

 • Hoe beantwoord ik de vragen tijdens competentiegerichte sollicitatiegesprekken?

  Gebruik de STAR-aanpak:

  • Situatie
  • Taak
  • Actie
  • Resultaat

  Situatie/taak - beschrijf de exacte situatie die u meemaakte of de taak die u moest uitvoeren. De situatie moet in het verleden hebben plaatsgevonden. Dit kan op de werkplek, tijdens uw studie of in een rol als vrijwilliger geweest zijn.

  Actie - beschrijf de actie die u daadwerkelijk hebt ondernomen (niet de actie die u had moeten of kunnen nemen). Als u in een teamomgeving werkte, is het belangrijk dat u uw rol in het team beschrijft. De persoon die het gesprek afneemt, wil inzicht krijgen in wat u hebt gedaan en niet wat het team heeft gedaan.

  Resultaat - beschrijf wat er heeft plaatsgevonden en of u de doelstellingen hebt bereikt. Zo niet, wat hebt u dan geleerd?

 • Welke kleding is vereist tijdens sollicitatiegesprekken?

  We raden nette kleding aan. Bij Epson gelden kledingvoorschriften.

 • Wat moet ik naar sollicitatiegesprekken meenemen?

  Vergeet niet voor het tweede sollicitatiegesprek de documenten mee te nemen die aantonen dat u recht hebt het werk uit te voeren. We moeten de originele documenten raadplegen, zoals paspoorten, nationale identiteitskaarten en volledige geboortebewijzen.

  Vraag het uw HR-vertegenwoordiger of wervingsspecialist als u vragen hebt.

 • Wanneer krijg ik uitsluitsel van Epson na mijn sollicitatiegesprek?

  Dat varieert, afhankelijk van de functie waarnaar u hebt gesolliciteerd. We garanderen u dat u altijd gedetailleerde, specifieke en opbouwende feedback ontvangt met betrekking tot het resultaat van uw gesprek, want wij waarderen uw interesse in Epson.

Maak kennis met onze producten

 • De Epson WorkForce Enterprise - speed is everything

  De Epson
  WorkForce Enterprise

 • Maak kennis met onze producten

  Schermformaten zijn wel
  degelijk belangrijk

 • Maak kennis met onze producten

  Epson CeBIT 17 -
  robots van de toekomst

Blijf op de hoogte van Epson

Lees meer informatie over ontwikkelingen bij Epson en neem deel aan activiteiten en evenementen.


Een opmerking voor wervingsbureaus

Wij hebben ons eigen, interne wervingsteam. Dit betekent dat we slechts zelden met wervingsbureaus werken. In dat geval maakt Epson Europe B.V. gebruik van een lijst met voorkeursleveranciers voor werving voor functies op permanente, contract- of tijdelijke basis voor alle regio's waarin we actief zijn. Epson is niet verplicht enige vergoeding te betalen voor plaatsing van een sollicitant, tenzij de leverancier algemene voorwaarden is overeengekomen met Epson Europe B.V. en de opdracht heeft gekregen sollicitanten aan te melden door de relevante wervingsspecialist of HR-medewerker.

Om deze reden vragen we u ons HR- of wervingsteam, of managers van ons bedrijf, niet ongevraagd te benaderen.

Als u in aanmerking wilt komen voor de status van voorkeurleverancier, kunt u een korte introductie van uw bedrijf sturen naar emear_resourcingpartners@epson.eu en daarbij duidelijk aangeven in welke gebieden uw bedrijf gespecialiseerd is en hoe uw bedrijf denkt ons te kunnen helpen.