Epson B2B - Duurzame werkomgeving-index 2021

PDF downloaden

Inleiding: De nu te nemen stappen voor de duurzaamheid van morgen

Begin 2020 waren bedrijven en hun werknemers zich al bewust van de gevolgen van overmatig reizen, de voordelen van extern werken en de rol die technologie zou kunnen spelen bij het mogelijk maken van een efficiëntere en duurzamere werkplek. De COVID-pandemie heeft de verandering niet veroorzaakt, maar heeft deze zeker versneld.

De lockdown gaf ons een glimp van een andere toekomst. De luchtkwaliteit was veel beter en de lawaaivervuiling veel minder omdat er bijna geen verkeer was. Dankzij de technologie voor extern werken hebben bedrijven minder stroom verbruikt en is de balans tussen werk en privéleven van bepaalde werknemers verbeterd. De pandemie heeft tevens veranderingen in klantgedrag versneld en de verwachtingen van klanten bijgesteld rond hoe een duurzaam, technologisch aangedreven bedrijf er zou moeten uitzien.

Bij het aantreden van een lange periode van herstel zal milieuduurzaamheid een belangrijke rol spelen bij het behalen van zakelijk succes. De Duurzame werkomgeving-index 2021 van Epson is de eerste in een reeks benchmarkonderzoeken waarbij bedrijven hun stappen richting duurzaamheid kunnen beoordelen en meten.

Wij zijn ervan overtuigd dat de rol die technologie moet spelen bij het opbouwen van duurzame bedrijven van cruciaal belang is. Daarvan uitgaande, willen we inzicht krijgen in de opvattingen en standpunten van anderen. In samenwerking met onderzoeksbureau B2B International hebben we meer dan 4000 werknemers in 26 landen ondervraagd en vele paneldebatten georganiseerd om, zelfs ten tijde van een pandemie, te onderzoeken hoe groot de wens voor duurzame initiatieven is. De resultaten waren bemoedigend. We delen hier de bevindingen uit ons onderzoek, samen met een analyse van de belangrijkste trends en leerpunten waarmee elk bedrijf zelf actie kan ondernemen.

Darren Phelps
VP of Business Sales bij Epson Europe

3/4
Driekwart van de werknemers wil meer aandacht voor maatschappelijke en milieuproblemen na de COVID-crisis
4/5
werkgevers zijn van mening dat de rol van duurzaamheid in bedrijven toeneemt

MAAR

Slechts
25% van de werknemers
en
29% van de werkgevers
denkt dat deze aspecten voor 100% zullen worden geïntegreerd in hun plannen voor de terugkeer naar de werkplek en de herstelplannen voor na de pandemie

Werknemers zijn enthousiaster over thuiswerken dan werkgevers, met 2x zoveel werknemers als werkgevers die flexibel willen blijven werken

 

Het is niet nodig te wachten op het 'grote initiatief'. Bedrijven kunnen VANDAAG nog gedragsveranderingen teweegbrengen en relatief snel van technologie wisselen.

70% van de werknemers wil dat thuiswerkapparatuur duurzame, energiezuinige apparaten zijn of ten minste verspilling verminderen.

Cultuur heeft een grote invloed op de mate waarin bedrijven op maatschappelijke en milieuproblemen reageren.

2. Nationale invloeden op de houding ten opzichte van duurzaamheid

Cultuur speelt een belangrijke rol waar dit het milieu betreft, maar bedrijven kunnen stereotypen vrij gemakkelijk vermijden

De duurzaamheidswens van de overheid en cultuur van een land beïnvloeden de betrokkenheid van organisaties bij maatschappelijke en milieuproblemen. Bedrijven in landen met een historisch sterke duurzaamheidstraditie lijken in onze analyse misschien niet de grote veranderingen in hun werkpraktijken door te voeren, maar dit komt vrijwel zeker doordat flexibel werken, duurzame materialen en energiebewustzijn al deel uitmaken van die praktijken.

Landen met een lagere score op onze index (Scandinavië en Balkanlanden) zijn historisch gezien gevoelig voor deze problemen, terwijl andere landen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, eigenlijk nog maar net zijn begonnen met het nastreven van duurzaamheidsdoelstellingen. Dit zou ook verklaren waarom Griekenland zo hoog scoort, ondanks dat het slechts de 25e plaats inneemt op de Milieuprestaties-index voor 2020, vergeleken met de Scandinavische landen, die respectievelijk op nummer één, zeven, acht, negen en 17 staan. Houd er rekening mee dat deze index een momentopname vormt van de houdingen en opvattingen van individuele personen en bedrijven, en geen afspiegeling vormt van de nationale ambities. Dat gezegd hebbende, is het interessant om te zien hoe, naarmate collectieve vooruitgang wordt geboekt, houdingen minder vastberaden zijn geworden, wat een waarschuwing kan zijn voor een mogelijke verslapping van de inzet.

 

Opmerking van Epson:

Als er sprake is van een voorgeschiedenis en een reputatie op het gebied van duurzaamheid, moeten markten ervoor waken dat dit niet leidt tot zelfgenoegzaamheid. We hebben in een van oudsher milieuvriendelijke en sociaalbewuste maatschappij gezien dat slechts 25% van de werknemers een duurzame houding als essentieel beschouwde, vergeleken met 48% van de Grieken. Griekenland mag dan als land worden geconfronteerd met voortdurende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid maar er is een duidelijke behoefte aan verandering.

Darren Phelps
VP of Business Sales bij Epson Europe

"De overheid probeert de elektronicasector duidelijk aan te sporen om duurzamer te werken. Leveranciers zullen de daad bij het woord moeten voegen om ervoor te zorgen dat deze veranderingen worden doorgevoerd en ook doordringen tot de toeleveringsketen."

Susanne Baker,
Climate, Environment and Sustainability bij TECHUK

Werknemers in landen met een zeer ontwikkelde duurzaamheidsreputatie hebben de neiging hun maatschappelijke en milieu-impact hoog in te schatten, vergeleken met landen zonder dit soort reputatie:

A horizontal bar chart showing Germany at 33% and Baltics at 13%
Duitsland33%
Italië33%
Frankrijk31%
Nederland31%
Spanje30%
België29%
Scandinavië29%
het Midden-Oosten28%
het Verenigd Koninkrijk27%
Turkije25%
Midden-/Oost-Europa18%
Griekenland15%
de Balkanlanden15%
de Baltische staten14%

"Toekomstige investeringen door de Europese Unie moeten ook worden gekoppeld aan geïntegreerde doelstellingen. Ik ben blij dat bedrijven investeren in duurzame oplossingen, maar misschien moet de overheid zelf ook ondersteuning bieden en bijdragen aan duurzame doelstellingen."

Lina Sabaitienė,
staatsecretaris voor Energie van Litouwen
 

De impact op het milieu en de maatschappelijke impact zullen groter zijn voor bedrijven in de periode na COVID:

De meeste werknemers

 1. Midden-Oosten (94%)
 2. Turkije (90%)
 3. Griekenland (79%)

Minste werknemers

 1. Scandinavië (47%)
 2. Balkanlanden (41%)

Duurzaamheid EN kostenefficiëntie gaan hand in hand voor thuiswerkapparatuur - lokale culturen beïnvloeden het sentiment onder werknemers:

Meest gewenst

 1. Griekenland (54%) Lange levensduur
 2. Duitsland (52%) Energiezuinig
 3. Griekenland (51%) Beperkt afva

Minst gewenst

 1. België (37%) Lange levensduur
 2. België (31%) Energiezuinig
 3. Turkije (28%) Beperkt afva

Maatschappelijke en milieuzorgen zijn 100% geïntegreerd in de plannen voor een terugkeer naar de werkplek:

Meest waarschijnlijk

 1. Midden-Oosten (40%)
 2. Duitsland (37%)

Minst waarschijnlijk

 1. Balkanlanden (14%)
 2. Scandinavië (17%)

De voorkeur voor extern werken na COVID neemt toe:

Meest enthousiast

 1. Nederland (37%)
 2. Spanje (35%)
 3. België (34%)

Minst enthousiast

 1. Balkanlanden (24%)
 2. Midden-Oosten (17%)
 3. Turkije (22%)

Bedrijven zullen gemengde werkwijzen waarschijnlijk toestaan:

Nederland (24%); Spanje (22%); België (21%)

...en de grootste kloof in de verwachtingen van werknemers/werkgevers met betrekking tot gemengde werkwijzen

Duitsland (-16%); Italië (-15%); Baltische staten (-15%); Balkanlanden (-15%)

 

3: Voldoen aan de verwachtingen van klanten en medewerkers

Duurzaamheid is zowel een reden voor trots als een onderscheidende factor voor werknemers.

De terugkeer naar de werkplek en herstelplannen voor na COVID zijn een cruciaal onderdeel van de zakelijke agenda in 2021. In het beleid met aanbevolen richtlijnen voor extern werken is volgens het personeelsbestand echter niet voldoende aandacht voor maatschappelijke en milieuproblemen.

Opmerking van Epson:

Betrokkenheid en retentie van werknemers ligt hoger in bedrijven met helder gedefinieerde en in praktijk gebrachte duurzaamheidsdoelstellingen. De indruk bestaat echter dat hiervoor wel een prijs moet worden betaald. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Dankzij het upgraden van technologie kan de bedrijfsvoering efficiënter én duurzamer worden.

Darren Phelps
VP of Business Sales bij Epson Europe
 

"De belangrijkste focus zal liggen op het stabiliseren van de bedrijfsfinanciën en cashflow. Het milieu en duurzaamheid staan voorlopig op de achtergrond totdat we weer in de situatie zijn van vóór COVID." – Anonieme respondent bij het onderzoek, Baltische staten, millennial, specialist, IT en technologie.

Het is duidelijk dat herstelprogramma's de financiële gezondheid van het bedrijf en het welzijn van werknemers moeten ondersteunen en tegelijkertijd rekening moeten houden met duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaamheid levert concurrentievoordeel op, waardoor de merkoverweging wordt versterkt. Uit één onderzoek bleek dat 90% van de duurzaam vermarkte producten beter presteerde dan hun conventionele concurrenten. Daarnaast geeft meer dan 70% van de werknemers er de voorkeur aan om bij een bedrijf te werken met een sterke milieuagenda.

75% wil dat hun organisatie zich meer richt op maatschappelijke en milieuproblemen

Regionale verschillen in de overtuiging dat duurzaamheid van invloed is op bedrijfsprestaties:

Sterkste overtuiging

 1. Griekenland
 2. het Midden-Oosten

Minst sterke overtuiging

 1. Scandinavië
 2. Baltische staten

Regionale verschillen in houdingen ten opzichte van maatschappelijke en milieuproblemen

Meeste aandacht

 1. Turkije
 2. Midden-Ooste
 3. Griekenland

Minste aandacht

 1. Scandinavië
 2. Baltische staten
 3. België

Niet iedereen is ervan overtuigd dat organisaties duurzaamheid prioriteit verlenen bij aankoopbesluiten: "Ik zie geen enkel initiatief binnen grotere ondernemingen om van duurzaamheid de hoogste prioriteit te maken. De cijfers kunnen nog zo fantastisch zijn, maar klanten baseren hun aankoopbesluit er niet op."

Mark Moore,
Managing Director bij iDoc Services, VK

78% gelooft dat een goede duurzaamheidsreputatie van invloed is op merkperceptie en -prestaties

 

Bedrijven die vinden dat groene technologie moet worden ingezet om de duurzaamheid van hun bedrijf te verbeteren:

A horizontal bar chart showing Turkey at 73% and Nordics at 33%
Turkije73%
Midden-Oosten62%
Griekenland63%
Italië57%
Spanje55%
Duitsland43%
Frankrijk48%
Verenigd Koninkrijk48%
Balkanlanden45%
Nederland35%
Midden-/Oost-Europa45%
België30%
Baltische staten32%
Scandinavië33%

"Technologie maakt communicatie dynamischer, biedt efficiëntere werktools en vermindert verspilling. Het moet echter worden gekoppeld aan de bedrijfscultuur en de waarden van elk bedrijf. Het is een middel en geen doel. Daarom is het alleen nuttig als het team tevredener en flexibeler is en doelgerichter kan werken."

Marisa Tendero,
CEO Noabrands, Spanje

65% is van mening dat duurzaamheid na de COVID-crisis nog belangrijker zal zijn

4: Werkgeversacties

Nieuwe manieren van werken stellen nieuwe eisen aan de infrastructuur van de werkgever

De overstap naar duurzaamheid als organisatie is een oefening in cultuurverandering. Bedrijven kunnen duurzame aankoopbeslissingen nemen, maar dit is slechts een deel van de oplossing. Voor duurzaam handelen moet de meest recente vooruitgang in technologie met gedragsverandering worden gecombineerd. Het leiderschap van het bedrijf is van cruciaal belang.

Een onderzoek van Harvard Business School verwacht dat ongeveer 16% van de werknemers op afstand zal blijven werken lang nadat de bedreigingen van de pandemie zijn verdwenen. De overstap naar een gemengde werkplek betekent dat bedrijven hun infrastructuurbehoeften opnieuw onder de loep moeten nemen.

Besluitvormers uit het bedrijf als geheel moeten samenwerken om inzicht te krijgen in de toenemende rol die problemen met een maatschappelijke en milieu-impact spelen bij hun keuzen. Veel van de verandering wordt potentieel via technologie mogelijk gemaakt, dus het is niet verrassend dat uit ons onderzoek is gebleken dat het de IT-besluitvormers zijn die het voortouw nemen.

 

Opmerking van Epson:

Dit is een uitdaging voor de korte en lange termijn. Direct na het einde van de pandemie zullen bedrijven als eerste bepalen hoe ze hun hybride personeelsmodellen kunnen uitrusten. Op de lange termijn zal technologische innovatie dat gemengde werken door het personeel mogelijk maken, wat voor de toekomst zowel duurzaamheid als efficiëntie zal bevorderen.

Darren Phelps
VP of Business Sales bij Epson Europe

79% van de IT-besluitvormers is van mening dat de rol van maatschappelijke en milieuproblemen binnen bedrijven toeneemt en 75% 75% van alle zakelijke besluitvormers ziet een toename.

Regionale verschillen in het belang van duurzaamheid voor bedrijven, na COVID-19:

Belangrijkste

 1. Midden-Oosten
 2. Turkije
 3. Griekenland

Minst belangrijk

 1. Baltische staten en
 2. Scandinavië

Werkgevers zijn echter de helft minder dan hun werknemers geneigd te geloven dat groene technologie hun duurzaamheid in het algemeen zal verbeteren.

41% vs 83%

"Bedrijven hebben hun workflows tijdens de pandemie gewijzigd en zullen dit ook in de toekomst grotendeels handhaven. Thuiswerken verandert de document- en communicatiestroom, dus het vinden van de beste technologie vormt zowel een mogelijkheid als een uitdaging. Deze moet compact, energiezuinig, betrouwbaar zijn en er moeten minder verbruiksmaterialen voor nodig zijn om onderhoud te voorkomen en geen afval te genereren."

Cristian Chelu,
CHR Electronics Brașov, Roemenië

Voorkeur voor extern werken

Werknemers in Nederland, Spanje, België en Duitsland geven de hoogste voorkeur aan extern werken.

Werknemers in het Midden-Oosten, Centraal-/Oost-Europa en Turkije hebben de laagste voorkeur voor extern werken.

 

Werknemers die van mening zijn dat hun werkgever duurzaamheid volledig heeft geïntegreerd in het beleid voor de terugkeer naar de werkplek en herstel:

A horizontal bar chart showing the Middle East at 40% and Balkans at 14%
Midden-Oosten40%
Duitsland37%
Turkije34%
Italië33%
Verenigd Koninkrijk29%
Frankrijk29%
Nederland25%
Spanje21%
België21%
Baltische staten21%
Midden-/Oost-Europa20%
Griekenland17%
Scandinavië17%
Balkanlanden14%

Coronavirus heeft meer dan 50% van de besluitvormers aangemoedigd om meer aandacht te besteden aan maatschappelijke en milieuproblemen.

Regionale verschillen bij het voorrang geven aan duurzame doelstellingen:

Hoogste prioriteit

 1. Duitsland
 2. Italië

Laagste prioriteit

 1. Balkanlanden
 2. Baltische staten
 3. Griekenland
 

5: De rol van technologie

Het omarmen van duurzaamheid hoeft niet verstorend te zijn

Veel bedrijven denken standaard aan de meest algemene voorbeelden als ze worden gevraagd naar duurzaamheid: zoals zonnepanelen of een elektrisch wagenpark. Dit lijkt verstorend en duur. In werkelijkheid zijn er veel eenvoudigere duurzame 'uitruilmogelijkheden' die een groot verschil kunnen uitmaken voor het succes op milieu- én financieel gebied voor bedrijven.

Opmerking van Epson:

Een eenvoudige overstap van laserprinters naar de warmtevrije zakelijke inkjettechnologie van Epson zou Europese bedrijven jaarlijks voldoende energie kunnen besparen om een jaar lang 800.000 elektrische auto's van stroom te kunnen voorzien, zou 152 miljoen euro aan energiekosten kunnen besparen en de CO2 uitstoot met 410 miljoen kilogram kunnen verminderen, waarvoor normaal gesproken 19 miljoen bomen nodig zouden zijn, voor de opname van de emissies. Bedrijven kunnen niet alleen van de milieuvoordelen van minder woon-werkverkeer en de lagere energie-eisen van thuiswerken profiteren, maar ook duurzame keuzes blijven maken die zowel hun CO2-voetafdruk als de winst verbeteren.

Darren Phelps
VP of Business Sales bij Epson Europe
 

Een daarvan is het gebruik van gerecycled materiaal of materialen met een lage impact. U kunt ook kiezen voor een duurzaam artikel dat energiezuinig is en weinig tot geen afval produceert. Licht kan bijvoorbeeld 20 tot 50% van de energiekosten voor zijn rekening nemen. Door over te gaan op LED-lampen en sensoren te installeren, bespaarde één bedrijf 9400 GBP per jaar en verminderde het de CO2 uitstoot jaarlijks met 36 ton.

Het is belangrijk om duurzaam gedrag aan te moedigen, zoals alleen printen wanneer dat nodig is, maar het is tevens van cruciaal belang om de beste technologie te kiezen voor de behoeften van het bedrijf. Printers maken ongeveer 10% uit van het energieverbruik van een bedrijf, dus het is belangrijk om een printer te kiezen die kwaliteit en duurzaamheid levert.

"We moeten overwegen hoe elektrische en elektronische apparatuur past in een kringloopeconomie; we moeten afstappen van het maken en wegwerpen-model naar een model waarbij producten zo lang mogelijk in gebruik zijn en worden gerepareerd en onderhouden, en een hogere energiezuinigheid hebben."

Susanne Baker,
Associate Director, Climate, Environment and Sustainability bij TECHUK

79% van de IT-managers ziet een grotere rol bij maatschappelijke en milieuproblemen met een grote impact

Anekdotisch bewijs uit onze enquête toont aan dat veel werknemers nog steeds niet echt weten hoe technologie hun milieu-impact kan verbeteren

"Wij voeren de administratie voor avondscholen, dus technologie bestaat alleen uit onze werkcomputers. Het verschil dat we kunnen maken is beperkt."

Babyboomer uit Scandinavië,
marketing, onderwijs

16% van de werknemers verwacht meer contactloze of slimme technologie op het werk te zien en 21% verwacht meer apparaten voor minder gebruikers

 

Grootste kans op veranderingen in apparaatgebruik na COVID:

A horizontal bar chart showing Turkey at 91% and Nordics at 30%
Midden-Oosten91%
Spanje84%
Turkije80%
Verenigd Koninkrijk76%
Italië74%
Frankrijk70%
België69%
Griekenland68%
Nederland66%
Duitsland62%
Midden-/Oost-Europa49%
Balkanlanden42%
Scandinavië36%
Baltische staten30%

De grootste kans op veranderingen in het apparaatgebruik:

 1. IT en telecom
 2. professionele en zakelijke dienstverlening
 3. bouw en techniek

Minst waarschijnlijk:

 1. Gezondheidszorg
 2. overheid en openbare sector
 3. retail en logistiek

Energiezuinigheid, duurzaamheid en zo weinig mogelijk afval zijn de belangrijkste duurzaamheidsverwachtingen van werknemers.

Meest gevraagd:

 1. Griekenland
 2. Duitsland

Minst gevraagd:

 1. Balkanlanden
 2. België

"Mensen hebben de indruk dat de impact van duurzame technologie klein is, maar als we allemaal iets kleins zouden doen, zou de impact groot kunnen zijn."

Cristian Popa, Expert Copy Service, Roemenië

6: Terugkeer naar de werkplek

Veiligheid, effectiviteit en duurzaamheid hebben een grote invloed op het succes van de werkplek voor de toekomst

Het lijdt geen twijfel dat werknemers hun werk nu anders bekijken, na COVID. Na het ervaren van de verbeteringen in de levenskwaliteit, duurzaam gedrag en balans tussen werk en privéleven die mogelijk zijn, zien werknemers graag dat deze voordelen gehandhaafd blijven en verder worden verbeterd.

Maar van de vele overwegingen die de werkgevers hebben opgenomen in hun plannen voor een terugkeer naar de werkplek en herstel, lijken maatschappelijke en milieuproblemen niet hoog op hun lijst met prioriteiten voor te komen.

Werknemers geven meer de voorkeur aan extern werken dan de bedrijven waarbij ze werken, wat kan leiden tot ontevredenheid als verwachtingen niet in goede banen worden geleid. Degenen die het model voor extern werken kunnen handhaven, zijn zich ook bewust van de behoefte aan thuiswerktechnologie die op verantwoorde wijze is geproduceerd. Niet in de laatste plaats omdat, ondanks belastingvoordelen en andere initiatieven, medewerkers hun eigen energiebronnen thuis gebruiken.

 

Opmerking van Epson:

Persoonlijke veiligheid staat hoog op de agenda van werknemers en zij zullen op zoek gaan naar slimmere werkpatronen en gedeelde technologie die interacties 'zonder aanraking' mogelijk maakt, zoals extern printen, onderhoud buiten de locatie of het gebruik van magneetstrippassen om te voorkomen dat ze machines aanraken die door meerdere personen worden gebruikt.

Darren Phelps
VP of Business Sales bij Epson Europe

Werkgevers hebben iets meer vertrouwen in hun duurzaamheid dan werknemers:

25% van de werknemers is van mening dat maatschappelijke en milieuzorgen voor 100% zijn geïntegreerd in de plannen voor de terugkeer naar de werkplek tegen 29% van de werkgevers

Werknemers willen twee keer zo graag extern werken invoeren als hun werkgevers:

28% van de werknemers
tegen
12% van de werkgevers

"De COVID-volksgezondheidscrisis heeft bestaande trends in onze maatschappij versneld en biedt de gelegenheid om over te stappen op een productiever, inclusiever en milieuvriendelijker economisch en sociaal model."

Albert Carné,
Corporate Director of Sustainability bij Banco Sabadell, Spanje
 

58% Meer dan de helft (58%) van terugkerende werknemers verwacht dat er een evaluatie zal komen van gedeelde apparatuur

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Werknemers die extern werken willen bijdragen aan duurzaamheid:

70% is van mening dat ten minste één aspect van duurzaamheid, energiezuinigheid en vermindering van afval belangrijk is voor thuiswerktechnologie.

 

7: Een genuanceerde kijk op de mening van oudere werknemers en langer bestaande bedrijven

Jongere werknemers en klanten zullen de dominante stemmen zijn in de komende tien jaar

Leeftijd heeft een grote invloed op de manier waarop organisaties reageren op de noodzaak van duurzaamheid, maar, zoals ons onderzoek aantoont, zijn niet alle antwoorden te voorspellen op basis van de leeftijd van de respondent. 'Ouder' betekent meestal minder ontvankelijk voor maatschappelijke en milieukwesties, terwijl 'jonger' vaak ontvankelijker betekent.

Opmerking van Epson:

De oudere bevolkingsgroepen mogen niet worden weggezet als 'niet-duurzaam'. Ondanks hun tweeslachtige houding ten aanzien van maatschappelijke en milieuproblemen, hechtten zowel oudere werknemers als langer bestaande bedrijven hoge waarde aan duurzaamheid, energiezuinigheid en vermindering van afval.

Darren Phelps
VP of Business Sales bij Epson Europe
 

"Nu meer millennials bedrijven runnen en besluitvormers worden, nemen ze duurzaamheid echt serieus" - Mark Williams, Sustainability and Corporate Director bij BlueLeaf, VK.

Zowel voor langer bestaande organisaties (10 jaar en meer) als voor babyboomers (54 jaar en ouder) was de kans kleiner dat ze belang hechtten aan maatschappelijke en milieuproblemen, terwijl Gen Z (<22 jaar), millennials (22-37 jaar) en start-ups deze punten van zorg openlijk als topprioriteiten aanduidden. Dit is belangrijk omdat deze waarden ook bij jongere consumenten tot uiting komen.

"Steeds meer klanten, met name jongeren, hechten waarde aan het feit dat bedrijven een doel hebben dat verder gaat dan pure economische winst." Elena Valderrábano, Director of Corporate Ethics and Sustainability bij Telefónica, Spanje

Gen Z is meer geneigd om te verklaren dat overwegingen voor wat betreft maatschappelijke en milieu-impact belangrijker zullen worden na COVID:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Gen Z (jonger dan 22)76%
millenial (23-37)71%
Gen X (38-63)61%
babyboomer (63+)55%

Conclusie

De pandemie als gevolg van het coronavirus heeft veranderingen in het gedrag en de veranderende verwachtingen van bedrijven en consumenten versneld. Tijdens de belangrijkste fase van de uitbraak lag de focus van organisaties vanzelfsprekend op de financiële stress die deze veroorzaakte. Maar naarmate landen meer over herstel gingen nadenken, namen maatschappelijke en milieuproblemen in belang toe.

Uit ons onderzoek bleek dat er een sterke wens bestaat onder werknemers van vrijwel elk land waarin we de enquête hebben gehouden dat hun organisaties de focus verleggen naar initiatieven die hun persoonlijke welzijn prioriteit verlenen bij de terugkeer naar het werk, dat structuren worden bedacht die rekening houden met de veranderde houding ten opzichte van het evenwicht tussen werk en privéleven, en dat op een manier die het milieu in het algemeen behoudt of zelfs verbetert.

Het is van groot belang dat bedrijfsmanagers en besluitvormers deze veranderingen aangrijpen als mogelijkheid om het aanbod en de merkperceptie van hun bedrijf te verbeteren en de kostenbesparingen te leveren die het bedrijf financieel voordeel opleveren, naast de positieve invloed op maatschappij en milieu. Duurzaamheid is een bedrijfskritieke praktijk en de tijd om in actie te komen is nu.

Aanbevelingen uit de Epson Duurzame werkomgeving-index 2021

 • Versnel de overgang naar slimme technologie en bevorder natuurlijke sociale ruimte en productiviteit
 • Maak gebruik van externe diagnostische technologieën om storingen, uitvaltijd, servicekosten en persoonlijke interventie voor apparatuur te verminderen
 • Gebruik samenwerkingstechnologieën om teams in staat te stellen op afstand interacties aan te gaan zonder resources te verdubbelen en om effectievere gemengde werkmethoden mogelijk te maken
 • Kies technologie die voldoet aan een aanpak van duurzaamheid die rekening houdt met de volledige kringloop, met inbegrip van fabricage, energieverbruik, robuustheid (dat wil zeggen levensduur) en bediening met een minimale hoeveelheid afval.

PDF downloaden

 

"In het heetst van de crisis moesten we onze prioriteiten bijstellen en die waren sociale en financiële stabiliteit. Maar groen herstel staat nu op de agenda. Deze is helemaal terug en ik denk dat het Litouwse bedrijfsleven veel bewuster en open is en veel meer in de pas loopt met de maatschappij dan sommige mensen denken."

Karolina Semionovaitė,
'Swedbank' Sustainability Manager, Litouwen

Neem vandaag nog contact op

Als u meer wilt weten over het programma, dan vult u onderaan uw gegevens in. Een vertegenwoordiger van Epson zal dan contact met u opnemen.

HEBT U NOG ANDERE VEREISTEN?
Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden