De grootste les voor morgen: motivatie

Succes behalen in de nieuwe samenwerkende klas, betekent dat leerlingen en studenten in 2025 zelf het initiatief moeten nemen

De grootste les voor morgen: motivatie

De werkplek van vandaag ondergaat razendsnelle veranderingen en we hebben te maken met de voortdurende uitdaging om die snelheid bij te benen. Maar hoe bereiden we de werknemers van morgen voor op de toekomst waarmee ze te maken krijgen in een tijdperk van zeer snelle technologische vooruitgang?

Technologie wordt steeds dominanter bij de manier waarop we werken, maar biedt tevens enorme potentiële voordelen voor de manier waarop we leren. In het klaslokaal van de toekomst zullen persoonlijke motivatie en sociale vaardigheden een cruciaal onderdeel vormen van onderwijsprestaties, en derhalve een prioritaire doelstelling van het onderwijssysteem.

Het samenwerkende klaslokaal van de toekomst

Bij het nieuwe onderzoek van Epson naar de impact van belangrijke technologieën op de onderwijssector, hebben we de mening verzameld van 17 toonaangevende denkers op dit gebied, en hebben we hun hypothesen voorgelegd aan meer dan 7000 Europese bedrijfsmanagers en werknemers.

Op basis van hun gezamenlijke meningen, zien we in 2025 een klaslokaal dat profiteert van de toepassing van nieuwe technologieën zoals interactieve projectors, Augmented Reality (AR) en 3D-printers. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 53 procent van respondenten van mening is dat AR in de toekomst breed zal worden ingezet voor praktijkexperimenten, met verhoogde veiligheid en lagere kosten, en minder behoefte aan gespecialiseerde ruimten voor de experimenten.

Naar verwachting zal deze verschuiving de relatie veranderen tussen leerlingen en studenten en docenten, waarbij docenten de rol op zich nemen van onderwijsgids of life coach, en leerlingen en studenten steeds grotere verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen opleiding.

Tweeënzestig procent van de ondervraagde Europeanen is van mening dat dit systeem, ondersteund door technologie voor samenwerkend leren, meer gelijke kansen zal bieden voor leerlingen en studenten, omdat iedereen de mogelijkheid wordt geboden om op zijn of haar manier te leren.

Er wordt ook voorspeld dat de structuur van lessen zal veranderen als gevolg van technologie, waarbij 67 procent van respondenten ervan overtuigd is dat het klaslokaal zal veranderen in een werkplaats voor samenwerking.

Motivatie voor meta-leren

Leerlingen en studenten zullen een steeds proactievere rol spelen in het behalen van persoonlijk onderwijsresultaat. Volgens 57 procent van respondenten zal meta-leren, waarbij leerlingen en studenten steeds grotere verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen onderwijsprocessen, de nieuwe norm worden. Dit wordt ondersteund door de 55 procent van respondenten die van mening is dat dit een positieve impact zal hebben op de onderwijssector als geheel.

Het positieve nieuws is dat slechts 33 procent van respondenten van mening is dat de motivatie van leerlingen en studenten in de komende tien jaar een bedreiging zal vormen voor de kwaliteit van het onderwijs.

Deze cultuurverschuiving zal alleen kunnen plaatsvinden als onderwijsinstanties bepaalde controlemiddelen implementeren. Het is absoluut noodzakelijk dat ze de nadruk leggen op het trainen van leerlingen en studenten als 'zelfstarters' die verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, waarbij ze er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat sociale vaardigheden een integraal onderdeel vormen van dat leerproces.

De werknemers van morgen de juiste middelen bieden betekent ook het benadrukken van het belang van motivatie voor vandaag en het bieden van de juiste educatieve gereedschappen die hen in staat stellen zich aan te passen aan een voortdurend veranderende wereld.

Wilt u meer informatie?

Het volledige rapport bevat alle insights en kunt u hier downloaden: