45 Epson displayproducten zijn nu 'TCO Certified' voor duurzaamheid

Epson-projectoren doorstaan de duurzaamheidstest

45 Epson displayproducten zijn nu 'TCO Certified' voor duurzaamheid

Epson heeft vandaag aangekondigd dat 45 projectordisplayproducten, ontworpen voor de behoeften van de onderwijssector en het bedrijfsleven, zijn gecertificeerd op grond van de wereldwijde, onafhankelijke duurzaamheidsnorm 'TCO Certified'. Dit keurmerk wordt beheerd door TCO Development, dat eigendom is van een non-profitorganisatie uit Zweden.

Producten komen voor de certificatie in aanmerking als ze voldoen aan de levensduurcriteria voor maatschappelijke en milieuduurzaamheid tijdens de gehele levenscyclus van het product: fabricage, gebruik en einde van de levensduur. Criteria omvatten aspecten als de werkomstandigheden in de fabriek, reductie van gevaarlijke stoffen, evenals hoge beeldkwaliteit, energiezuinigheid tijdens gebruik en verantwoorde verwerking aan het einde van de levensduur. Naleving van al deze criteria wordt onafhankelijk gecontroleerd, zowel vóór als na het certificatieproces. Dit betekent dat consumenten erop kunnen vertrouwen dat de producten die ze kopen aan al deze criteria voldoen tijdens de bruikbaarheidsduur ervan.

Epson is wereldwijd marktleider op het gebied van projectoren, en is dat al 16 jaar. Alle kerntechnologieën die zijn verwerkt in de projectoren, waaronder LCD-panelen en lampen, zijn ontworpen en gefabriceerd door Epson. Hierdoor kan het bedrijf garanderen dat elk onderdeel volgens de hoogste normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieuvriendelijkheid wordt vervaardigd. 

Niclas Rydell, directeur van TCO Certified, verklaart: 'Het is ons doel om de elektronicabranche voortdurend aan te sporen tot het maken van meer duurzame producten. Nu de aankooprichtlijnen, zoals die van de EU, steeds meer hameren op duurzaamheid, kunnen de kopers van projectoren het keurmerk TCO Certified gebruiken als hulpmiddel voor het bereiken van maatschappelijke en milieudoelstellingen, zonder dat de vereiste beeldprestaties aan kwaliteit inboeten.'

'TCO Certified biedt merken ook een platform voor constante verbetering op het gebied van duurzaamheid. Als onderdeel van de certificatie heeft Epson zijn productiefaciliteiten opengesteld voor onafhankelijke inspectie. Dit wordt opgevolgd door jaarlijkse ad-hoc controles en risicobeoordelingen.' 

'Het doet ons groot genoegen dat onze projectordisplayproducten nu het certificaat 'TCO Certified' dragen', aldus Henning Ohlsson, Director of Corporate Social Responsibility bij Epson. 'Het streven naar de hoogste kwaliteitsnormen voor de producten van Epson betekent dat we onze productie grotendeels intern beheren, zodat het eenvoudiger is om werkpraktijken te overzien tijdens de gehele productiecyclus, van fabricage tot levering. Bovendien streven we naar het ontwerpen van compacte en energiezuinige producten met een minimale impact op het milieu, maar met maximale prestaties.' 

'Epson beseft dat de draagkracht van de aarde beperkt is en gelooft dat iedereen verantwoordelijk is voor het beperken van de belasting van het milieu. Daarom heeft Epson zichzelf ten doel gesteld om de CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus van onze producten en diensten in het jaar 2050 met 90% te hebben teruggedrongen.'

Epson-displayproducten en het milieu

Epson-displayproducten zijn ontworpen om de milieu-impact van bedrijven te verminderen en het stroomverbruik tot een minimum te beperken, zowel tijdens het projecteren van beelden als in stand-by modus. De technologie omvat een energie-efficiënt basisontwerp en energiebesparende opties in het ECO-menu. De modus voor ultra-lage helderheid verlaagt het stroomverbruik wanneer het apparaat geen beelden projecteert.

Tijdens de projectie past de geheel nieuw ontwikkelde functie voor lichtoptimalisatie automatisch de helderheid van de lamp aan op basis van het geprojecteerde beeld. Het stroomverbruik wordt met maximaal 27 procent verminderd bij het projecteren van donkere beelden en alle Epson-projectoren beschikken over een ECO-modus die is ontworpen om de levensduur van de lamp te verlengen en het stroomverbruik met meer dan een kwart te verminderen tijdens de projectie.

Het is algemeen bekend dat elektronica een grote risicocategorie vormt voor schendingen van mensenrechten tijdens hun productie. Het is vrijwel onmogelijk voor consumenten om dit onafhankelijk te beoordelen. TCO Certified, waarop IT-inkopers sinds jaar en dag vertrouwen, is een belangrijk hulpmiddel waarmee kopers van audiovisuele apparaten kunnen controleren of de projectoren die ze kopen onder eerlijke omstandigheden zijn gemaakt. Door TCO Certified op te nemen als voorwaarde in aankoopcontracten kunnen ze tevens directe invloed uitoefenen op de branche en bedrijven dwingen om hun sociale en milieuverantwoordelijkheid te verbeteren.

De maatschappelijk verantwoorde productie van Epson

Het fabricageproces wordt door Epson in eigen beheer gehouden, waardoor werkpraktijken eenvoudiger te controleren zijn en hoge normen voor sociale verantwoordelijkheid in het fabricageproces worden gepromoot. Epson-leveranciers moeten ook voldoen aan de strikte criteria van Epson's gedragscode en worden daarop regelmatig gecontroleerd en waar nodig aangespoord om verbeteringen onmiddellijk te implementeren.

Epson voldoet aan en overtreft de normen die zijn opgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 1, met inbegrip van het verbod op het gebruik van kinderarbeid door een minimumleeftijd voor tewerkstelling te waarborgen. Epson overtreft de IAO-normen door een minimum arbeidsleeftijd van achttien jaar in te stellen in alle fabrieken (de IAO-benchmark is zestien jaar). Daarnaast zorgt Epson ervoor dat elke werknemer een contract heeft met gereguleerde werktijden, waaronder mogelijkheden om overwerk te verrichten. Verder betaalt Epson salarissen die ruim boven het gemiddelde liggen.

Informatie over TCO Certified

TCO Certified is een wereldwijd erkende duurzaamheidscertificatie voor IT-producten die meer dan 25 jaar geleden in het leven is geroepen. Criteria omvatten sociaal verantwoordelijke fabricage, milieuvriendelijkheid, gezondheid en veiligheid van gebruikers en ergonomisch ontwerp. Alle criteria zijn ontwikkeld vanuit het oogpunt van de levenscyclus, die fabricage, gebruik en het einde van de levensduur omvat. Gecertificeerde productmodellen en de productiefaciliteiten waar deze worden gemaakt, worden onafhankelijk gecontroleerd op naleving. De certificatie betreft acht productcategorieën: displays, notebooks, tablets, smartphones, desktops, alles-in-één pc's, projectoren en headsets. TCO Certified is een Type 1 Ecolabel in overeenstemming met ISO 14024 .

1. De IAO is opgericht in 1919 en heeft sinds zijn oprichting samengewerkt met overheden, werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers uit 187 lidstaten om internationaal overeengekomen arbeidsnormen te bepalen en programma's te ontwikkelen voor het stimuleren van humane arbeidsomstandigheden voor mannen en vrouwen. De IAO heeft acht fundamentele verdragen opgesteld waaraan bedrijven zich moeten houden. Naast het verbod op het gebruik van kinderarbeid – met een minimum arbeidsleeftijd van 16 jaar – zijn deze verdragen ook sterk gericht op de vrijheid van organisatie voor alle werknemers en op gelijke beloning.