Epson en de tsunami in Japan

Epson wil haar oprechte medeleven betuigen aan de slachtoffers van de aardbeving die het gebied Tohoku van Japan trof op 11 maart jl.

Helaas is Epson, net als veel andere Japanse bedrijven, getroffen door de recente aardbeving en tsunami. Onze primaire focus op dit moment is de veiligheid van onze medewerkers, alsook het veilig stellen van onze bedrijfsvoering.
Op dit moment is het onduidelijk wat het precieze effect van deze gebeurtenissen zal zijn op onze activiteiten, maar alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat deze geminimaliseerd zal zijn.

Epson zal 100 miljoen yen (ongeveer € 900.000) doneren om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving. Epson spreekt haar hoop uit voor een spoedig herstel.

Wij zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Wij danken u voor uw steun en begrip.