Epson voor het zesde opeenvolgende jaar in de top 100 van Global Innovators

De ingediende octrooiaanvragen hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld

Epson voor het zesde opeenvolgende jaar in de top 100 van Global Innovators

Seiko Epson Corporation (TSE: (6724, 'Epson') is opgenomen in de lijst met de top 100 van Global Innovators van 2016. Deze lijst wordt uitgegeven door het in Philadelphia gevestigde Clarivate Analytics, wat voorheen de divisie Intellectual Property & Science van Thomson Reuters was. Sinds het moment waarop de lijst in 2011 voor het eerst werd gepubliceerd, wordt Epson jaarlijks op de lijst genoemd.

Om deze gebeurtenis luister bij te zetten, heeft Hirofumi Hino van het Clarivate Analytics kantoor in Japan, een trofee aangeboden aan Toshiya Takahata, directeur en algemeen en administratief manager van de divisie Intellectual Property van Epson.

Redenen voor de selectie (geciteerd door Clarivate Analytics)

Binnen de methodologie die wordt gebruikt om de top 100 van Global Innovators vast te stellen worden er octrooien geanalyseerd op basis van vier belangrijk cirteria (aantal, succes, globalisering en invloed). Een belangrijke reden waarom Epson voor de lijst is geselecteerd, is de succesratio. Dit is een meetwaarde waarmee de verhouding tussen verleende octrooien en ingediende octrooien wordt aangeduid.

Intellectual Property bij Epson

Epson dient ongeveer 4000 octrooiaanvragen per jaar in. Het bedrijf bezit en onderhoudt wereldwijd ongeveer 50.000 octrooien, en werkt continu met octrooibureaus in 20 landen of meer. In de octrooirangorde voor het boekjaar 2015 bevond Epson zich in Japan op de zevende plaats waar het om aantal toegekende octrooien gaat, op de zestiende plaats in de Verenigde Staten en op de vijftiende in China (onder de buitenlandse bedrijven). Epson beschikt over IP-capaciteit van wereldklasse, en loopt voorop waar het gaat om het aantal octrooien en de kwaliteit van deze octrooien in productcategorieën zoals inkjetprinters en projectoren.

 

Opmerkingen van Toshiya Takahata, directeur en algemeen administratieve manager van de divisie Intellectual Property van Epson

"Ik ben bijzonder tevreden en trots dat Epson opnieuw de eer is toegevallen te worden opgenomen in de top 100-lijst van Global Innovators. De bedrijfsstrategieën en de strategie op het gebied van intellectueel eigendom van Epson zijn nauw met elkaar verbonden onder de paraplu van de Epson 25 Corporate Vision. De verwerving van hoogwaardige octrooien die een bijdrage leveren aan ons bedrijf heeft voor ons een hoge prioriteit. Ik denk dat Clarivate Analytics heel goed heeft kunnen zien, en wist te waarderen waar wij mee bezig zijn geweest, en dat dat de reden is waarom we weer opgenomen zijn in de lijst van top 100 Global Innovators. Intellectueel eigendom is de sleutel tot de vergroting van het potentieel van de bedrijven die momenteel deel uitmaken van Epson, maar ook van de bedrijven die er in de toekomst deel van gaan uitmaken. De divisie Intellectual Property blijft nauw samenwerken met onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen om het doel te bereiken dat Epson zich heeft gesteld, namelijk om een werkelijk onmisbaar bedrijf te worden door producten te maken en diensten te leveren die ertoe bijdragen om van deze wereld een betere plek te maken."

Top 100 Global Innovators

Clarivate Analytics heeft trends in intellectueel eigendom en octrooien geanalyseerd op basis van bedrijfseigen gegevens om zo te bepalen wie de meest vernieuwende ondernemingen en instellingen zijn. De analyse is uitgevoerd op basis van vier belangrijke criteria: aantal, succes, globalisatie en invloed. Het Top 100 Global Innovators report werd voor het eerst gepubliceerd in 2011 en wordt diet jaar voor de zesde keer uitgegeven.

Zie het persbericht van Clarivate Analytics voor aanvullende informatie.
http://news.clarivate.com/2017-01-10-Clarivate-Analytics-Names-2016-Top-100-Global-Innovators

Klik op de onderstaande koppeling voor meer informatie over de activiteiten van Epson op het gebied van intellectueel eigendom
http://global.epson.com/innovation/intellectual_property/