Europese bedrijven staan lastige keuzes te wachten over hun relatie met technologie

Insights van internationale branche-experts, managers en werknemers brengen de aanzienlijke kloof aan het licht qua bereidheid, begrip en visie voor een toekomst die technologisch wordt bepaald

Europese bedrijven staan lastige keuzes te wachten over hun relatie met technologie

In de komende jaren zullen onze sectoren en werkplekken een enorme transformatie ondergaan en zal de manier waarop bedrijven georganiseerd worden en mensen werken volledig op de schop gaan. Van productie en retail tot onderwijs en gezondheidszorg, er moeten cruciale keuzes worden gemaakt om van toekomstige mogelijkheden te kunnen profiteren. De manier waarop we mensen onderwijzen en trainen, waarop we de industrieën reguleren en we de concurrentiepositie van bedrijven kunnen behouden én waarop we de maatschappij kunnen dienen, vormen het onderwerp van een verhitte discussie.

Met deze vraagstukken als uitgangspunt is Epson onlangs begonnen aan een onderzoek. Het doel was niet alleen inzicht te krijgen in de verwachte belangrijkste trends op het gebied van werkplektechnologie en hoe deze branches en de manier van werken zullen transformeren, maar ook in de bereidheid van mensen om deze technologieën en veranderingen te omarmen. Dit is de eerste keer dat onderzoek wordt uitgevoerd naar de aanvaarding van deze nieuwe inzichten van 17 internationale branche-experts onder meer dan 7000 bedrijfsmanagers en werknemers in de vijf grootste Europese economieën. Uit de bevindingen blijkt dat werknemers, werkgevers en beleidsmakers voor enkele lastige keuzes komen te staan in verband met de aanvaarding van technologie. Deze keuzes zouden van grote invloed kunnen zijn op de arbeidsgeschiktheid van personen, de prestaties van bedrijven en de internationale concurrentiepositie. Het blijkt dat er duidelijk gemengde gevoelens bestaan over de mogelijke voordelen (en ondervonden bedreigingen) van technologie in uiteenlopende sectoren en economieën.

Meer dan de helft van het Europese personeel (57%) in sectoren als de gezondheidszorg, het onderwijs, de retail en productie is van mening dat er in volledige branches en organisatiemodellen in de komende tien jaar een verstoring zal optreden als gevolg van technologie, terwijl 6% denkt dat hun afzonderlijke functies niet meer zullen bestaan. Op basis van bestaande modellen lijkt dit cijfer er op te wijzen dat het werkgelegenheidsniveau tot 64% zou kunnen worden teruggebracht, wat lager is dan het niveau van tien jaar geleden 1. Desondanks gaf 72% aan een positief gevoel te hebben over de toekomst na kennisgemaakt te hebben met de manier waarop technologie de werkplek in de toekomst zou kunnen vormgeven, en zei 65% van respondenten bereid te zijn training te ondergaan voor nieuwe rollen.

Maar dit optimisme kan als sneeuw voor de zon verdwijnen als organisaties zelf de mogelijkheden die door de nieuwe technologie worden geboden niet met beide handen aangrijpen. Slechts 14% van werknemers is van mening dat hun organisatie 'uitstekend' presteert waar het gaat om het bijhouden van nieuwe technologische ontwikkelingen, en minder dan een derde (28%) is van mening dat hun organisatie heel goed presteert bij het implementeren van nieuwe technologie. De vraag is dan ook gerechtvaardigd wie de verantwoordelijkheid draagt voor het stimuleren van implementatie en gebruik van nieuwe technologieën.

Waarover geen meningsverschillen bestaan, is dat de wereld waarin we nu werken een volledige transformatie zal ondergaan. Hoe we ons als personen, organisaties en naties aanpassen en ontwikkelen zal waarschijnlijk bepalend zijn voor wie succes zal behalen, en wie niet.

Via een aantal berichten willen we de inzichten uit dit onderzoek met u delen en de aanzienlijke kloof bespreken die bestaat tussen de bereidheid van organisaties en het bewustzijn van personen van de voordelen van technologie. We kijken ook naar de verantwoordelijkheid en hoe we ons het beste op de toekomst kunnen voorbereiden. Hoewel de technologie zal leiden tot enorme veranderingen, is de achterliggende kracht het menselijk streven om een betere maatschappij tot stand te brengen. Technologie is het middel om dit doel van verbetering te bereiken, en is niet het doel zelf. Maar het is overduidelijk dat het Europese bedrijfsleven voor lastige keuzes staat voor wat betreft onze relatie met technologie.

Wilt u meer informatie?

Het volledige rapport bevat alle insights en kunt u hier downloaden