Hoe verandert technologie het bedrijfsleven?

Voor Europese werknemers is het niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van technologie op bedrijven. Ze willen dat bedrijven zich nu al gaan voorbereiden op de veranderingen die hen te wachten staan

Hoe verandert technologie het bedrijfsleven?

Technologie leidt tot een revolutie in de manier waarop we werken. En net als bij elke revolutie is het de beleving van de mensen die de omwenteling ondergaan die wel eens het welslagen ervan zou kunnen bepalen. Epson heeft onlangs onderzoek voltooid naar de verwachtingen van Europese werknemers over de impact van verstorende technologieën op het bedrijfsleven.

Met dit doel hebben we 17 internationale experts ondervraagd en hun voorspellingen en hypothesen voorgelegd aan meer dan 7000 Europese bedrijfsmanagers en werknemers, om inzicht te krijgen in de manier waarop transformatieve technologische trends worden ervaren.

Het is duidelijk dat we op een keerpunt zijn aanbeland. De overgrote meerderheid van respondenten verwacht dat technologie in de komende tien jaar tot een revolutie zal leiden in hun sector. Er zijn twee uitersten, met 8 procent die verwacht dat de revolutie totaal zal zijn en slechts 2 procent die geen enkele impact verwacht. Maar als het bedrijfsleven aan het veranderen is, hoe zullen deze veranderingen er dan volgens de Europese werknemers in de praktijk uitzien?

Nieuwe zienswijzen en veranderende sectoren

Verschillende technologieën zullen uiteenlopende gevolgen hebben voor sectoren, wat ook tot uiting komt in de uiteenlopende meningen in ons onderzoek. Wearable technologie scoorde het hoogste van alle opkomende technologieën waarnaar we onderzoek hebben gedaan (waaronder 3D-afdrukken, kunstmatige intelligentie, robotics en meer). Wearable technologieën krijgen een positieve stem van 65 procent van Europese werknemers, terwijl bio-printing en cobotics (samenwerkende robots) minder positief worden gezien, met respectievelijk 58 en 57 procent goedkeuring.

Deze kloof zou kunnen worden verklaard door beeldvorming en ervaring met de bredere toepassing van wearable technologieën, terwijl bio-printing wordt beschouwd als iets dat beperkt is tot de gezondheidszorg. Bewustzijn van opkomende technologieën zou ook een rol kunnen spelen, want 60 procent van respondenten is op de hoogte van wearable technologieën, terwijl slechts 37 procent ooit heeft gehoord van bio-printing. Hieruit blijkt hoe groot de uitdaging is van het aanpassen aan nieuwe technologie, het begrijpen van veranderingen en het voorbereiden van bedrijven op al deze wijzigingen.

Positieve voorbereiding

Er bestaan grote verschillen op markten, maar overal zien we een bereidheid onder het personeel om technologie te omarmen. Dit optimisme kan echter als sneeuw voor de zon verdwijnen als organisaties zelf de mogelijkheden die door de nieuwe technologie worden geboden niet met beide handen aangrijpen. Slechts 14 procent van werknemers beschouwt de eigen organisatie als 'uitstekend' waar het gaat om het bijhouden van nieuwe technologische ontwikkelingen en minder dan een derde (28%) is van mening dat hun organisatie erg goed is in het implementeren van nieuwe technologie. Mogelijk is het grootste obstakel voor naadloze integratie van technologie dan ook het gebrek aan voorbereiding en aanpassingen binnen de organisaties. En dat zou een grote rol kunnen spelen, want 57 procent van Europese werknemers is ervan overtuigd dat hele sectoren en organisatiemodellen in de komende tien jaar door technologie zullen worden verstoord.

Aanpassen aan de voordelen

Natuurlijk verloopt het aanpassen aan nieuwe technologie niet zonder slag of stoot. Van werknemers is 59 procent ervan overtuigd dat het de bedrijfskosten zal verhogen. En toch is het zakelijk gezien zeer raadzaam. Zo erkende negenenzeventig procent van respondenten dat technologie de efficiency van een organisatie zou verbeteren. Dat betekent een toekomst waarin we meer tijd hebben en minder worden beperkt door traditionele werkdagen.

Technologische transformatie kan ook winst opleveren volgens 77 procent van respondenten. Het Internet of Things (IoT) alleen al heeft in 2025 een potentiële wereldwijde economische impact van maximaal 6,2 miljard dollar volgens de voorspellingen van bepaalde experts 1. Hoewel je over de cijfers kunt twisten, staat het belang ervan als een paal boven water voor werknemers. Van respondenten is 76 procent ervan overtuigd dat technologie tot nieuwe groeimogelijkheden kan leiden, terwijl 74 procent erkent dat het concurrentie in hun branche zou kunnen vergroten.

Dit is een tijd van grote veranderingen en volgens 81 procent van de ondervraagde Europese werknemers is er sprake van een transformatie die onze kijk op de traditionele manier van werken op de schop zet. Uiteindelijk draait het bij het bijbenen van deze veranderingen niet alleen om het behoud van de concurrentiepositie, maar juist om het uitbuiten van de technologie om de enorme mogelijkheden voor toekomstige groei te ontgrendelen.

Wilt u meer informatie?

Het volledige rapport bevat alle insights en kunt u hier downloaden