Hoe zal technologie ons werk veranderen?

Uit onderzoek blijkt dat Europese werknemers verwachten dat technologie hun werk minder gestrest, flexibeler en creatiever zal maken, maar zijn ze erop voorbereid?

Hoe zal technologie ons werk veranderen?

Bij Epson zijn we heel benieuwd naar de impact die technologische transformatie zal hebben op de werkplek. Met behulp van nieuw onderzoek wordt de enorme omvang van die impact stukje bij beetje duidelijk. In onze eerste blogbericht in deze reeks, 'Hoe verandert technologie het bedrijfsleven?',zijn we ingegaan op de verwachtingen die Europese werknemers hebben over de veranderingen die ons in de komende tien jaar te wachten staan en hoe bedrijven zich daarop moeten voorbereiden.                                                               

In dit artikel onderzoeken we de impact van deze veranderingen op individuele werknemers en hun dagelijkse werkzaamheden.

Het is zonneklaar dat Europese werknemers wel degelijk nadenken over de impact van technologie.  Bijna de helft (48%) is ervan overtuigd dat technologie tot een directe verstoring zal leiden van hun rol op de werkplek, en 6 procent gaat nog veel verder en verklaart ervan overtuigd te zijn dat hun rol over tien jaar niet langer zal bestaan.

Dit speelt tegen de achtergrond van krachtige wereldwijde waarschuwingssignalen. In 2016 schatte het Wereldeconomisch Forum dat het nettoverlies aan banen als gevolg van automatisering via robots tot 2021 alleen al 5,1 miljoen banen zou kunnen bedragen in 15 toonaangevende wereldeconomieën 1. Maken werknemers zich terecht zorgen?

Efficiënte rollen

We moeten niet in de val trappen en denken dat technologie alleen een bedreiging vormt voor banen, maar we moeten juist de mogelijkheden omarmen die erdoor worden geboden. Dat blijkt een van de conclusies van ons onderzoek. In tegenstelling tot de negatieve krantenkoppen over banenverlies, zijn er heel wat positieve geluiden onder het personeel over de verwachte ontwikkelingen van functies. Een derde van Europese werknemers is van mening dat hun rol doelmatiger zal worden dankzij technologie, en dat ze productiever, nauwkeuriger en analytischer zullen kunnen werken. Vooral werknemers in de productie- en retailsector zijn het erover eens dat het grootste voordeel zal worden gevormd door verhoogde efficiency.

Maar we verwachten niet alleen ontwikkelingen in de doelmatigheid van onze bedrijfsvoering, maar ook in de aard ervan.  Zo is 21 procent van werknemers ervan overtuigd dat technologische transformatie zal leiden tot grotere creativiteit in hun functie.

Communicatie op een zich ontwikkelende werkplek

Onze werkomgeving zal eveneens veranderen. Bijna de helft van respondenten was van mening dat op de werkplek meer bewaking en controle zal komen, maar dat er ook ruimte zal zijn voor flexibiliteit. Zo is 38 procent ervan overtuigd dat technologie zal leiden tot flexibelere werktijden. Slechts 19 procent is daarentegen van mening dat het werk zwaarder en veeleisender zal worden, waarmee de verwachte trend van een betere balans tussen werk en vrije tijd wordt benadrukt.

Een goede communicatie over de gevolgen van deze transformatie van de werkplek is van cruciaal belang. Slechts 62 procent van werknemers is er momenteel van overtuigd dat hun organisatie goed of uitstekend omgaat met het communiceren over de gevolgen van technologische veranderingen. Dit daalt tot 57 procent als het gaat om het communiceren over veranderingen in specifieke functies. Bovendien verklaarde slechts 54 procent van respondenten dat hun organisaties goed tot uitstekend te werk gaan bij het betrekken van de betreffende werknemers in het besluitvormingsproces. Dat betekent dat bijna de helft van bedrijven niet op passende manier communiceert over de gevolgen van belangrijke wijzigingen in technologie.

Voorbereiding is van vitaal belang

Als organisaties een uitgangspositie willen innemen waarbij ze van de technologische transformatie kunnen profiteren, moeten individuele werknemers hierop worden voorbereid. Slechts 65 procent van respondenten is van mening dat hun organisatie goed tot uitstekend te werk gaat bij het trainen van werknemers in het gebruik van technologie, en slechts 47 procent gelooft dat hun organisatie het opnieuw trainen van mogelijk overbodige werknemers goed aanpakt.

In een context waarin maar 60 procent van Europese werknemers van mening is dat hun organisatie goed tot uitstekend te werk gaat in het werven van nieuwe medewerkers, blijkt uit ons onderzoek tevens dat in de toekomst vaardigheden niet zozeer worden ontwikkeld, maar geworven. Op een werkplek die razendsnel verandert, zou het ondersteunen van werknemers om zich aan te passen en tegelijkertijd het vereiste nieuwe talent werven, uiteindelijk een cruciale factor kunnen vormen.

Wilt u meer informatie?

Het volledige rapport bevat alle insights en kunt u hier downloaden