Ondanks de behoefte onder klanten en werknemers beschouwde minder dan een kwart van bedrijven duurzaamheid en sociale kwesties als top-drie-prioriteit in 2020 – maar verwachtingen na Covid zijn bemoedigend.

Een nieuw duurzaamheidsindexrapport van Epson

Ondanks de behoefte onder klanten en werknemers beschouwde minder dan een kwart van bedrijven duurzaamheid en sociale kwesties als top-drie-prioriteit in 2020 – maar verwachtingen na Covid zijn bemoedigend.

• Nieuw indexrapport van Epson behandelt duurzaamheidsverwachtingen tijdens en na Covid en de daaruit voortvloeiende zakelijke gevolgen

• Het rapport onthult verschuivende prioriteiten, verdeelde belanghebbenden en uiteenlopende generationele en regionale drijfveren

Een nieuw indexrapport van Epson bespreekt de verschuivende prioriteiten en verwachtingen met betrekking tot duurzaamheid en sociale overwegingen, nu en na Covid. Het doel van het rapport is niet alleen om de acties van bedrijven te identificeren, maar ook de kansen en bedreigingen die voortvloeien uit de verwachtingen van hun klanten en werknemers. Er wordt ook ingegaan op demografische en regionale verschillen.

Het rapport bevat bevindingen uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in de zomermaanden van de Covid-pandemie, waarin meer dan 4000 respondenten uit heel Europa en het Midden-Oosten werd gevraagd naar hun acties en houding ten opzichte van duurzaamheid. [1]. Dit werd gevolgd door een reeks debatevenementen die in het laatste kwartaal van 2020 werden gehouden om de bevindingen van het onderzoek uit te diepen. 

 

[1] Onderzoek uitgevoerd namens Epson door B2B International, juni 2020

 

“Voor Epson is duurzaamheid al lange tijd een hoeksteen van onze bedrijfsfunctie, zowel bij het ontwerp en de productie van de producten die we maken als bij ons eigen gedrag en onze bedrijfsactiviteiten. We geloven niet dat we de enigen zijn die streven naar een duurzamere bedrijfsbenadering, maar de pandemie heeft veel prioriteiten verlegd,” aldus Darren Phelps, VP van Epson Europe. 

“We wilden kennis opdoen en bijsturen met onze partners en consumenten om vast te stellen waar technologie kan worden afgestemd en een bijdrage kan leveren aan een duurzamere, economisch levensvatbare toekomst. Dit rapport bevat de inzichten die we hebben verzameld, zowel wat betreft de huidige als de voorgenomen acties, en de verwachtingen van belanghebbenden die het bedrijfssucces kunnen beïnvloeden.”

Belangrijkste conclusies:

  • Tijdens de Covid-crisis beschouwde minder dan een kwart van de Europese en Midden-Oosterse bedrijven duurzaamheid en sociale kwesties als één van hun drie belangrijkste prioriteiten.
  • Dit was in strijd met de algemene bevolking, waarvan 71% milieu- en sociale kwesties als belangrijk beschouwt (als klanten en als werknemers).
  • En 83% beweert dat de milieu- en sociale referenties van de producten en diensten die ze persoonlijk kopen belangrijk waren.
  • Werknemers, zowel op kantoor als thuis, gaven aan dat milieufactoren een belangrijke rol moeten spelen in de producten die hun werkgever aanbiedt voor hun gebruik (70% claimt dat thuiswerktechnologieën lang moeten meegaan, energie-efficiënt moeten zijn of afval moeten verminderen).
  • 81% van de werknemers geeft aan het belangrijk te vinden dat hun werkgever sociale en milieukwesties ondersteunt.
  • IT-beslissers staan vooraan als het gaat om positieve milieuplanning voor de toekomst. Dit zal ongetwijfeld de bedrijven ondersteunen die deze kwesties na Covid willen prioriteren en streven naar betere afstemming van de verwachtingen van belanghebbenden, met name klanten en werknemers.
  • Er is duidelijk sprake van regionale en generatieverschillen, maar een meerderheid is het erover eens dat duurzame en maatschappelijke actie zakelijke voordelen heeft.

 

Verdere details:

Positie van duurzaamheid – nu en na Covid

Logischerwijs dwong de druk van de Covid-pandemie bedrijven tot het stellen van nieuwe prioriteiten. Teleurstellend genoeg lijken duurzaamheid en sociale kwesties terzijde te zijn geschoven: 76% bevestigt dat deze kwesties niet tot hun belangrijkste drie zakelijke prioriteiten behoren. Positiever is dat er een hernieuwde focus verwacht wordt zodra de crisis voorbij is: 65% beweert dat deze kwesties belangrijker zullen worden in de nasleep van Covid.

 

Duurzaamheid en kostenefficiëntie kunnen hand in hand gaan als het gaat om kantoortechnologieën. Maar deze oplossingen worden vaak over het hoofd gezien doordat macrotrends zoals windturbines en zonnepanelen velen de indruk geven dat duurzaamheid ontoegankelijk en duur is.

 

IT-beslissers zijn waarschijnlijk dé voorvechters van duurzaamheid

IT-beslissers staan vooraan als het gaat om positieve toekomstplanning: 79% verwacht dat het belang van milieu- en sociale kwesties na Covid zal toenemen.  Dit kan worden verklaard door het feit dat ze meer inzicht en kennis hebben van de eenvoudige technologische oplossingen die tot hun beschikking staan en beter gepositioneerd zijn om deze te implementeren en hun impact te volgen.

 

“We weten al dat inkjettechnologie enorme milieuvoordelen heeft ten opzichte van laserprinters en we zijn al vele jaren voorstander van de overstap,” licht Darren Phelps toe. “Simpel gezegd: als alle laserprinters in Europa zouden worden verruild voor warmtevrije zakelijke inkjetprinters van Epson, zouden we jaarlijks genoeg energie besparen om de CO2-uitstoot met 410 miljoen kilo te verminderen en de energiekosten met tot wel € 152 miljoen per jaar te verlagen.” [1]

 

[1] Gebaseerd op berekeningen van Epson. De methode is geverifieerd door TÜV Rheinland en is gebaseerd op ‘normaal energieverbruik’ zoals vastgelegd in en/of gesimuleerd met betrekking tot de Energy Star-testprocedure en aangegeven in kWh per jaar. Modellen zijn geïdentificeerd met behulp van de IDC HCP-tracker 2019 Q2 (gegevens van 2015 Q1 tot 2018 Q4), en in 2018 geïnstalleerde producten in EU22-bedrijven zoals gerapporteerd door IDC (“Installed Base by Vertical, 2019 Q2”). Vergelijkende berekeningen zijn te vinden via de volgende link: https://www.epson.eu/neop-footnotes

 

De mogelijkheden van duurzaamheid

Er bestaan ook minder tastbare voordelen voor bedrijven die toegewijd blijven aan milieu- en sociale inspanningen: 82% van de besluitvormers en 78% van de niet-besluitvormers gelooft dat deze inspanningen een aanzienlijke impact kunnen hebben op de bedrijfsprestaties. 

  • 44% gelooft in een impact op merkperceptie
  • 40% op de loyaliteit van werknemers
  • 38% op de productiviteit van het personeelsbestand

Van degenen die zich richten op milieu- en maatschappelijke initiatieven, verwacht 86% bovendien dat de bedrijfswinsten in het komende jaar en in de komende vijf jaar zullen stijgen.

Vanuit hun perspectief als consument of klant beweert 83% van de respondenten dat de milieu- en sociale referenties van de producten en diensten die ze persoonlijk kopen belangrijk zijn. En vanuit werknemersoogpunt vindt 81% deze factoren belangrijk en verlangt daarbij ondersteuning van hun werkgever. Een cruciale factor als het gaat om personeelsplanning voor de toekomst.

Werknemers willen dat er meer aandacht wordt besteed aan apparatuur (thuis en op kantoor), ongeacht hun leeftijd.

Als het gaat om de aangeboden producten, willen werknemers ook hier duurzaamheidsinspanningen zien: 70% beweert dat het essentieel is dat producten lang mee gaan, energie-efficiënt zijn en/of afval verminderen.

En hoewel er duidelijke generatieverschillen zijn – meer dan 76% van degenen jonger dan 22 en 71% van degenen van 23-37 jaar verwacht dat sociale en milieukwesties steeds belangrijker zullen worden na Covid, tegenover 55% van degenen van 54 jaar en ouder – is het de oudere groep die de vraag naar energie-efficiëntie, levensduur en afvalvermindering omtrent producten aandrijft.

 

Meer informatie en toegang tot het indexrapport vindt u hier: xxxx

 

Einde

Opmerkingen voor de redacteur

Kom meer te weten over de duurzaamheidsinspanningen van Epson: https://www.epson.eu/greenreport