Uit nieuw onderzoek blijkt dat inkjet laser vervangt als favoriete afdruktechnologie

Er bestaan nog steeds veel misvattingen over de laserafdruktechnologie in Europa, maar de verwachtingen op het gebied van milieu, kosten en prestaties blijven groeien, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor inkjet

Uit nieuw onderzoek blijkt dat inkjet laser vervangt als favoriete afdruktechnologie

Slechts enkele maanden nadat Epson aankondigde blijvend meer in de zakelijke inkjettechnologie te zullen investeren, blijkt uit onderzoek dat 74% van Europese besluitvormers en beïnvloeders in bedrijven inkjet kiest wanneer ze alle feiten krijgen over de opties voor zakelijk afdrukken.

Het onderzoek, dat online is uitgevoerd door Epson Europe en Coleman Parkes, heeft de meningen verzameld van meer dan 8000 professionals in 21 Europese landen, waaronder Nederland. Op basis van onafhankelijk geverifieerde feiten over de prestaties van de zakelijke inkjet- versus de lasertechnologie, werd aan respondenten een aantal vragen in de vorm waar/onwaar voorgelegd om hun kennis te testen. De resultaten waren verrassend en toonden aan dat er nog steeds veel oude misvattingen bestaan over welke technologie beter presteert, met name op het gebied van afval en productiviteit. Slechts 7% van respondenten wist bijvoorbeeld dat zakelijke inkjetprinters beter presteren op alle vijf gebieden die zijn getest: afval, productiviteit, snelheid, CO2-uitstoot en stroomverbruik.

Kijkende naar de resultaten per regio levert een interessante vergelijking op tussen de grotere markten in Europa. Als we ons op Nederland, België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk richten, blijkt uit de antwoorden dat ondanks de misvattingen die rond inkjet bestaan, de overgrote meerderheid (77%) zou kiezen voor een zakelijke inkjetoplossing, na bekend gemaakt te zijn met alle feiten rondom de verschillende opties voor zakelijk afdrukken.

De meerderheid van respondenten (54%) houdt er de onjuiste opvatting op na dat laserprinters minder CO2 produceren en 57% denkt onterecht dat laserprinters minder afval produceren dan inkjetprinters. Bovendien gaf 67% ten onterechte aan dat een laserprinter hogere productiviteit biedt omdat minder tijd hoeft te worden besteed aan onderhoud en uitvaltijd. Epson wil als bedrijf met een lange geschiedenis in innovaties op gebied van printing het inzicht verbeteren in de voordelen van inkjet als afdruktechnologie voor de zakelijke markt, die niet alleen een positieve invloed heeft op de kostenbesparing, maar ook op de milieu-impact.

Rik van Zantwijk, Head of Business Sales Benelux bij Epson Europe, zegt: 'Laserprinters zijn heel lang dominant geweest op de markt voor zakelijk afdrukken, maar gebruikers zijn op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief met lagere kosten en hogere snelheden. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we maar op één manier aan deze verwachtingen konden voldoen: de vooruitgang die we met inkjettechnologie hadden geboekt op het gebied van industrieel afdrukken, waar productiviteit en kwaliteit van cruciaal belang zijn, toepassen in de zakelijke markt."

Van Zantwijk vervolgt: "Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in zakelijke inkjetprinters die snelheden kunnen leveren van maximaal 100 pagina's per minuut, met lage kosten per pagina, plus een vermindering van afval met 99% en een 96% lager stroomverbruik in vergelijking tot laserprinters. Daarnaast liggen de vereisten voor onderhoud en interventie tot 98% lager vergeleken met laserproducten1

1 Getest door BLI over een periode van twee maanden tot en met februari 2017, vergeleken met een selectie van concurrerende machines, in opdracht van Epson.

'Inkjet verovert een steeds groter aandeel van de afdrukmarkt. Volgens marktanalist IDC zal inkjet in West-Europa tot 2020 naar verwachting met 10,2% (gecumuleerde jaarlijkse groei) groeien 2. Er bestaat echter nog steeds een gebrek aan kennis. Daarom hebben we besloten om de keuzen op afdrukgebied de markt mee op te nemen, om te kunnen aantonen hoe inkjet werkelijk presteert vergeleken met laser en wat de invloed is van de afdruktechnologie die elke persoon kiest.'

2 IDC, marktaandeel van zakelijke inkjet in West-Europa, 2015.

In Europa worden de normen voor de werkomgeving in het kader van sociaal verantwoord ondernemen (waaronder overwegingen op milieu- en maatschappelijk gebied) steeds belangrijker en daarom wordt het besluit van Epson om inkjet te promoten eens te meer ondersteund door het gegeven dat de meerderheid (74%) van Europeanen die we ondervroegen voor inkjet koos nadat ze de werkelijke feiten over hun keuzes voor afdruktechnologie hadden gekregen.

De voordelen van zakelijke inkjet zijn met name belangrijk voor grotere ondernemingen, die steeds meer te maken krijgen met jaarlijkse niet-financiële rapportagenormen in de EU en andere regio's. Het huidige nationale beleid loopt vaak achter bij de vereiste dat de aarde met slechts maximaal twee graden mag opwarmen die in de Overeenkomst van Parijs is opgenomen. Als de zakenwereld aan deze internationale doelstellingen wil voldoen, moeten bedrijven met name aantonen dat ze de wereldwijde benchmarks nakomen, zoals de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

Epson heeft € 585 miljoen geïnvesteerd in nieuwe productiefaciliteiten in Japan en op andere markten. Van dit bedrag is € 185 miljoen bestemd voor de ontwikkeling van de PrecisionCore-technologie, een innovatie die voor een omwenteling heeft gezorgd in het segment voor zakelijke inkjet.

Informatie over het onderzoek

Epson heeft een online enquête uitgevoerd op sociale media, in online media en via direct mailings in 21 Europese landen (Finland, Polen, Hongarije, Noorwegen, Roemenië, Zweden, Servië, Tsjechië, Slovenië, Nederland, Griekenland, Denemarken, Kroatië, Slowakije, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal en Duitsland) tussen september en november 2017, waarbij 6326 antwoorden werden verzameld. Het doel was de kennis van mensen te testen over de voordelen van de lasertechnologie versus de inkjettechnologie voor afdrukken en om aan te tonen welke keuze mensen zouden maken als ze over alle feiten zouden beschikken.

Aanvullend onderzoek is online uitgevoerd door Coleman Parkes Research namens Epson in november 2017. De conclusies omvatten feedback van 1818 professionals van organisaties in geheel Europa.