Universiteit Antwerpen kiest voor Epson projectoren in nieuwe auditoria

Universiteit Antwerpen kiest voor Epson projectoren in nieuwe auditoria

Het onderwijs digitaliseert snel. De tijd dat een professor zijn cursus voorlas en op een krijtbord noteerde, is voorbij. Om enerzijds tegemoet te komen aan de digitale noden van de huidige gene-ratie studenten en om anderzijds de leslokalen te standaardiseren, investeert de universiteit Ant-werpen in de nieuwste generatie digitale projectoren van Epson.

De Universiteit Antwerpen is ontstaan uit de samensmelting van drie bestaande universitaire in-stellingen in Antwerpen. In totaal volgen meer dan 20.000 studenten les, verspreid over vier cam-pussen in en rond de stad. Om de studenten de juiste ondersteuning te kunnen geven, bouwde de universiteit recent twee nieuwe gebouwen met telkens een aantal grote auditoria en een tiental kleinere lokalen. Deze werden aan het begin van het academiejaar in gebruik genomen.

Uitdaging: standaardisatie en snel installeren

De Universiteit Antwerpen streeft op termijn naar een standaardisatie van de volledige AV-infrastructuur over alle lokalen van de gehele universiteit. Deze standaardisatie betreft zowel merken als type apparatuur. Bovendien moet de AV-installatie multifunctioneel zijn en aan hoge kwali-teitseisen voldoen. Hiervoor schreef de universiteit een aanbesteding uit voor een raamcontract, waarbij ook moest rekening gehouden worden met de nieuw te bouwen auditoria. 

Een bijkomende uitdaging is de beschikbare tijd voor installatie en onderhoud. Doordat het studen-tenaantal groeit, zijn de meeste klaslokalen en labo’s bijna 100% van de tijd bezet. Voor kleine on-derhoudsbeurten tracht de verantwoordelijke nieuwe mediadienst dit voor en na de lessen te doen, maar voor grote onderhoudswerken of nieuwe installaties zijn er slechts een paar mogelijkheden op een jaar, meestal tijdens de schoolvakanties. Dit was het geval voor de installaties van nieuwbouw ‘Gebouw O’, waar niet minder dan 8 grote aula’s en nog een 10-tal andere lokalen van scratch moesten worden uitgerust voor de start van het nieuwe academiejaar. 

Oplossing: bedrijfszekere projectoren van Epson

AV-specialist Aviniti won het contract en schoof, na overleg met de nieuwe mediadienst tijdens de designfase, Epson projectoren naar voor. “De voordelen van Epson zijn de goede prijskwaliteit-verhouding en de uitgebreidheid van het gamma met voor elk type lokaal een model. Als installateur appreciëren we de flexibele opstellingsmogelijkheden via het grote lensbereik en de grote lensshift die standaard zitten ingebouwd”, zegt zaakvoerder Tim Van Gasse.

De nieuwe mediadienst, verantwoordelijk voor de AV-infrastructuur, voorziet standaard in elk lokaal een projector, geluidsversterking, bediening, een documentcamera, VGA/HDMI aansluiting en een bord. De grote aula’s kregen een dubbele projectie met krachtige projectoren uit het EB-G7900-gamma. “Hierdoor kunnen we de presentatie en de beelden van de documentcamera gelijktijdig tonen. Vanaf het begin hebben we ingecalculeerd dat we ook zalen met elkaar kunnen koppelen en de toestellen kunnen aansturen via managementsoftware”, vertelt Sven Van der Stappen, hoofd nieuwe mediadienst bij Universiteit Antwerpen. De kleinere lokalen werden uitgerust met EB-4950 projectoren en EB-1980WU toestellen. “Alles is nu digitaal en voorbereid op een draadloze wereld. Maar de projector direct via WiFi aansturen laten we niet toe. Dit zou studenten te veel vrijheid geven om de lessen te storen”, lacht Sven. 

De keuze voor Epson, is een stuk historisch gegroeid, vertelt Sven: “Er is op de universiteit een grote installed base Epson-projectoren. Als je standaardiseert naar een bepaald product geeft dit intern een hoger kennisniveau over dat product. Er is destijds ook een studie gemaakt over welke merken aan bepaalde voorwaarden voldeden. Toen stak Epson er met kop en schouders bovenuit. Laserprojectoren werden ook bekeken, maar prijstechnisch was dat niet echt een optie.”

Resultaat: gebruiksgemak voor eindgebruikers, minder interventies voor mediadienst

De AV-installatie in de nieuwe gebouwen draait sinds de start van het nieuwe academiejaar (eind september 2016) op volle toeren. Wat de projectie zelf betreft, merkt Sven van der Stappen weinig problemen: “Wij hebben voor de keuze van de projectoren een beroep gedaan op de expertise van onze AV-partner Aviniti, dus qua dimensionering en lichtsterkte maken we ons geen zorgen.” 

Het grote voordeel is er voor de gebruikers. Sven: ”Het zijn vrij complexe installaties. Toch zien we dat iedereen de projectoren dankzij de eenvoudige bediening foutloos gebruikt. De standaard met telkens dezelfde interface en logica voor grote en kleine lokalen, werkt dit in de hand.”

De nieuwe projectoren zijn ook minder tijdsintensief om te onderhouden. Zowel de nieuwe media-dienst als de ICT-helpdesk moeten minder interventies uitvoeren. “De interventies hebben meer te maken met de aansluiting van een laptop of met microfoons. Niet met de projectie. Als er zich pro-blemen voordoen, zijn die vaak gerelateerd aan de gebruiker zelf”, aldus nog Sven.

Een ander voordeel is een rechtstreeks gevolg van de standaardisatie. “Vroeger was het een alle-gaartje van toestellen. Door in de nieuwbouw voor een beperkt aantal types projectoren te kiezen, weten we uit ervaring ook sneller wat er fout kan gaan en wanneer een toestel best onderhoud nodig heeft. Zo kunnen we preventief ingrijpen en storen we de lessen minimaal. We kunnen door de standaardisatie de vervangingslampen op termijn ook beperken. Nu hebben we op de gehele uni-versiteit nog een groot aantal referenties met andere lampen. In het ideale scenario worden alle projectoren in de meer dan 350 lokalen op de universiteit in één keer gestandaardiseerd. Maar dat vraagt extra financiën en.. veel tijd”, besluit Sven van der Stappen.