Verklaring over privacy van gegevens Persoonsgegevens

Over personen die zich registreren op de hoofdwebsites van Epson

Versie 1.0

Deze verklaring biedt u informatie over uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de marketingdatabase en gekoppelde systemen van Epson.

Epson is nu (en in de toekomst) in het bezit van

 • Gegevens die u besluit te verstrekken aan Epson, via de websites van het bedrijf of anderszins.
 • Gegevens die zijn verzameld via de eigen systemen van Epson over uw gebruik van de Epson-websites en over de interacties tussen Epson en uzelf. Dit omvat gegevens die zijn verzameld met behulp van cookies1 en andere vergelijkbare hulpmiddelen.

U hoeft zich niet te registeren of enige persoonlijke informatie te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de hoofdwebsites van Epson. Als u zich wilt registreren bij Epson, is de enige informatie die u verplicht bent op te geven uw e-mailadres (u dient bovendien te bevestigen dat u ouder bent dan 16 jaar). Alle overige gegevensvelden voor registratie zijn optioneel.

'Epson' (de 'verwerkingsverantwoordelijke' van de gegevens) is:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
Nederland.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens over u
('Verwerking' betekent alle bewerkingen die Epson uitvoert met uw gegevens. Dit omvat het verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken van de gegevens.)
Het hoofddoel waarvoor Epson uw persoonsgegevens verwerkt, is voor het marketen van de producten van het bedrijf, waaronder direct marketing-berichten aan u.

Dit omvat:

 • u identificeren wanneer u contact met ons opneemt;
 • uw voorkeuren bijhouden, zodat u tijd kunt besparen bij het zoeken op onze website;
 • verwerking van uw aanvragen om marketingaanbiedingen te ontvangen;
 • het bijhouden en vastleggen van telefonische en schriftelijke communicatie met u voor het uitvoeren van kwaliteitszorg en nalevingsdoeleinden en voor het afhandelen van uw klachten en informatieverzoeken;
 • inzicht verkrijgen in welke delen van de Epson-website en welke producten en diensten u het meest interesseren.

De juridische grondslag voor genoemde handelingen is dat deze in het legitieme belang van Epson of de bedrijven in de Epson-groep vereist zijn voor het uitvoeren van marketingactiviteiten.

Als u ervoor kiest gegevens te verstrekken die verdergaan dan de gegevens die door Epson worden vereist, is de grondslag voor het verwerken van genoemde gegevens uw toestemming, die u vrijwillig dient te verlenen. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door Epson aan te schrijven op bovengenoemd adres, of door hier te klikken.

Als onderdeel van de verwerking voert Epson een beperkte mate van geautomatiseerde profilering en besluitvorming uit op basis van de gegevens die over u zijn opgeslagen, zodat de informatie die u van ons krijgt relevanter is voor uw interesses.

Als Epson uw gegevens in de toekomst wenst te verwerken voor een ander doel, zal Epson u eerst informeren over dat andere doel.

Wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend, gebruikt Epson uw persoonsgegevens tevens voor het toesturen van elektronische marketingberichten (veelal via e-mail). Dit kan het volgende omvatten:

 • enquêtes uitvoeren en uw mening vragen over onze producten en services;
 • u op de hoogte stellen van producten of aanbiedingen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd;
 • u op de hoogte stellen van promoties zoals geschenken, prijsvragen en prijstrekkingen;
 • marketinganalyse en klantprofilering;
 • uitnodigingen voor evenementen.

De juridische grondslag hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming. U mag uw toestemming voor dit aanvullende doeleinde (los van uw recht om bezwaar te maken tegen het verwerken door Epson van gegevens voor de algemene doeleinden die hierboven worden beschreven) op elk gewenst moment intrekken door Epson op het bovenstaande adres aan te schrijven, of door hier te klikken.

Epson bewaart uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar na het laatste contact dat u met Epson hebt opgenomen. Na verloop van die tijd kunnen bepaalde gegevens worden bewaard, maar alleen in een anoniem gemaakte vorm of als onderdeel van gearchiveerde records.

Epson maakt gebruik van derden voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingsactiviteiten namens Epson. Uw persoonsgegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden geopenbaard aan deze derden, maar ze mogen de onthulde gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor Epson uw gegevens in bezit heeft en in overeenstemming met de instructies van Epson.

Als 'betrokkene' hebt u wettelijke rechten op basis waarvan u Epson het volgende kunt verzoeken: toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking op verwerking die u betreft of stopzetten van de verwerking ervan. Daarnaast hebt u het recht op gegevensportabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt contact opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming van Epson door te schrijven naar 'The EDPO, Epson Europe B.V. Azië Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederland of door een e-mail te sturen aan: EDPO@epson.eu

Als u buiten de EU bent gevestigd, worden bepaalde persoonsgegevens buiten de EU overgedragen aan personeel van de Epson-groep in de betreffende regio en aan onderaannemers in genoemde regio die door Epson worden gebruikt om diensten te verlenen. Hierop zijn de beschermingsmaatregelen van toepassing die door de wet worden vereist.

1 Cookies zijn gegevensbestanden die op een apparaat worden opgeslagen als dit wordt gebruikt om een website te bezoeken. Deze cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het bijhouden van gebruikersvoorkeuren en de pagina's die worden bezocht tijdens het gebruik van de Service. U kunt cookies uitschakelen met uw browservoorkeuren. Sommige functies van de websites van Epson kunnen echter niet goed of langzaam werken als u cookies uitschakelt. Wees u er bovendien van bewust dat als u cookies blokkeert, er mogelijk geen rekening wordt gehouden met bepaalde advertentievoorkeuren die afhankelijk zijn van cookies.

Daarnaast worden analytische hulpmiddelen zoals Google Analytics van Google Inc. gebruikt voor het verzamelen en analyseren van de gebruiksgeschiedenis enzovoort. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen cookies van Epson om informatie over uw toegang vast te leggen. Raadpleeg het privacybeleid van Google Inc. voor meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics dat door deze Service wordt gebruikt: http://www.google.com/policies/privacy/

Deze verklaring betreft alleen gegevens in de marketingdatabase van Epson. Als Epson gegevens over u verwerkt in andere records, ontvangt u hierover een afzonderlijke kennisgeving.

Verstrekt conform Artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU