Privacybeleid

Inleiding
Wij respecteren ieders privacy. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe we de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, verzamelen en gebruiken. Met persoonlijke gegevens worden alle gegevens bedoeld die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. De naam, de leeftijd, het e-mailadres, het thuis- of correspondentieadres, het telefoonnummer en het IP-adres van een persoon zijn allemaal voorbeelden van persoonlijke gegevens.

Lijst met secties - Klik op een kop om naar de desbetreffende sectie te gaan

1. Waarop heeft dit privacybeleid betrekking?
2. Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonlijke gegevens?
3. Speciale mededeling - als je jonger dan 16 bent
4. Moet ik mijn persoonlijke gegevens verschaffen als ik de website van Epson bezoek?
5. Waarom vereist Epson mijn persoonlijke gegevens?
6. U extra informatie geven
7. Uit welke bronnen haalt Epson mijn persoonlijke gegevens?
8. Met wie deelt Epson mijn persoonlijke gegevens?
9. Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn persoonlijke gegevens?
10. Is Epson verantwoordelijk voor koppelingen naar andere websites?
11. Wat voor beveiligingsmaatregelen hanteert Epson om mijn persoonlijke gegevens te beschermen?
12. Hoe lang bewaart Epson mijn persoonlijke gegevens?
13. Hoe gebruikt Epson cookies bij het verzamelen van mijn persoonlijke gegevens?
14. Hoe kan ik contact opnemen met Epson?
15. Verandert Epson dit beleid ooit?

1. Waarop heeft dit privacybeleid betrekking?
Dit privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van uw persoonlijke informatie.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonlijke gegevens?
Epson Europe B.V., een bedrijf dat in Nederland is geregistreerd met registratienummer 33215466, en waarvan het geregistreerde hoofdkantoor zich bevindt te Hoogoorddreef 5, Amsterdam Zuidoost, Nederland, beheert de persoonlijke gegevens op deze website.

3. Speciale mededeling – als je jonger dan 16 bent
Als je jonger dan 16 bent, stuur ons dan geen persoonlijke informatie (zoals je naam, je adres en je e-mailadres). Als je jonger dan 16 bent en ons een vraag wilt stellen of deze website wilt gebruiken op een manier waarvoor je persoonlijke informatie moet verschaffen, laat een ouder of voogd dat dan namens jou doen.

4. Moet ik mijn persoonlijke gegevens verschaffen als ik de website van Epson bezoek?
U kunt een deel van onze website bezoeken en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder enige persoonlijke gegevens over uzelf te verschaffen. U hebt mogelijk echter geen toegang tot bepaalde delen van onze site waarvoor uw persoonlijke gegevens nodig zijn. U moet bijvoorbeeld minimaal bepaalde gegevens verschaffen als u producten en services van ons wilt kopen of als u wilt dat wij antwoorden op vragen die u stelt of verzoeken die u indient.

5. Waarom vereist Epson mijn persoonlijke gegevens?    
We willen uw persoonlijke gegevens graag verzamelen om het volgende te kunnen doen:

 • voldoen aan onze verplichtingen voortkomend uit verkoop-, inkoop- of servicecontracten met u
 • u laten profiteren van de voordelen die voortvloeien uit de garantie en aftersalesservices
 • u herkennen wanneer u contact met ons opneemt
 • uw voorkeuren opslaan zodat u tijd kunt besparen wanneer u onze website doorzoekt
 • overwegen u in dienst te nemen als u daarin geïnteresseerd bent of uw sollicitatie naar een functie bij ons in behandeling nemen
 • gepaste controles van kredietwaardigheid uitvoeren

6. U extra informatie geven
Van tijd tot tijd willen we u persoonlijke informatie geven voor andere doeleinden dan in de bovenstaande sectie zijn vermeld. We geloven dat deze doeleinden gunstig voor u zijn. We begrijpen echter dat u mogelijk niet wilt dat wij uw informatie op deze manier gebruiken. We zullen uw informatie niet voor de hieronder beschreven doeleinden gebruiken als u bij het verstrekken van de informatie hebt aangegeven dat u niet wilt dat wij uw informatie op deze manier gebruiken.

 • enquêtes houden en uw mening vragen over onze producten en services
 • u informeren over nieuwe producten of speciale aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn
 • u informeren over en verwerken van speciale marketingactiviteiten zoals geschenken, prijsvragen en loterijen
 • marktanalyse en klantprofilering uitvoeren
 • telefonische en schriftelijke communicatie met u bijhouden en vastleggen om redenen van kwaliteitsbewaking en naleving en om te kunnen reageren op uw klachten en vragen

7. Uit welke bronnen haalt Epson mijn persoonlijke gegevens?
We kunnen uw persoonlijke gegevens uit een aantal bronnen halen, zoals de volgende:

 • Van uzelf wanneer u zich aanmeldt op onze website, een product van ons koopt of u aanmeldt voor een service, gebruik maakt van onze speciale aanbiedingen en enquêtes, contact opneemt met onze callcenters of u zich aanmeldt voor openbare activiteiten zoals tentoonstellingen en beurzen.
 • wanneer we nieuwe bedrijven kopen of overnemen
 • uit documenten die openbaar zijn, zoals het kiesregister

8. Met wie deelt Epson mijn persoonlijke gegevens?
In veel gevallen verstrekken we uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden die geen deel uitmaken van de Epson-groep, tenzij:

 • het noodzakelijk is om contracten die u met ons bent aangegaan, na te leven of om services te bieden waarmee u akkoord bent gegaan, bijvoorbeeld de uitvoering van orders, de verwerking van betalingen en het bieden van marketingassistentie
 • het verplicht is om juridische redenen of om onze juridische verplichtingen na te komen
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving of regelgeving
 • we fuseren of worden overgenomen door derden

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde bedrijven en in verschillende landen binnen de Europese Unie, met als doel consolidatie, opslag of vereenvoudiging van het beheer van klantgegevens.

9. Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn persoonlijke gegevens?
U hebt verschillende rechten ten aanzien van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. U hebt de volgende rechten:

 • Ons op elk gewenst moment verzoeken persoonlijke gegevens die we van u hebben, openbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen. Als u uw persoonlijke informatie wilt bekijken of wijzigen, neemt u contact met ons op zoals hieronder wordt beschreven of gebruikt u het formulier waarmee u kunt verzoeken om toegang tot uw gegevens op de website van Epson.
 • Ermee akkoord gaan informatie van ons te ontvangen of verzoeken dat we uw naam van onze adressenlijst verwijderen. Als u een marketinge-mail van ons ontvangt, wordt een geautomatiseerde manier geboden om die specifieke informatie niet meer te ontvangen of om helemaal geen marketinge-mails van ons meer te ontvangen. Volg de instructies in de e-mail die u hebt ontvangen.

10. Is Epson verantwoordelijk voor koppelingen naar andere websites?
Onze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. We zijn niet verantwoordelijk voor hoe op die websites met uw persoonlijke gegevens wordt omgesprongen en hebben daar ook geen controle over. Dit privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke websites en we raden u aan het privacybeleid van die websites te lezen.  

11. Wat voor beveiligingsmaatregelen hanteert Epson om mijn persoonlijke gegevens te beschermen?
We hanteren adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang en misbruik.  Deze procedures omvatten het volgende:

 • We verlenen werknemers alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens als dat noodzakelijk is.
 • We vereisen dat onze contractanten en partners zich aan ons privacybeleid en aan van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy houden.
 • We bieden u de gelegenheid uw accountgegevens te beschermen met een wachtwoord. We raden u aan geen voor de hand liggende gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken.
 • We slaan uw informatie op een beveiligde server op.
 • We verwerken betalingstransacties met behulp van Datacash en http-codering met VeriSign-verificatie. We slaan alleen uw inkoophistorie op en niet uw transactiegegevens.
 • We zorgen voor adequate beveiliging op onze fysieke locaties.

12. Hoe lang bewaart Epson mijn persoonlijke gegevens?
We bewaren uw gegevens zo lang als de van toepassing zijnde wetgeving voorschrijft of tot u uw abonnement op onze service opzegt of ons verzoekt uw persoonlijke gegevens te verwijderen. In het algemeen bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

13. Hoe gebruikt Epson cookies bij het verzamelen van mijn persoonlijke gegevens?
Met cookies wordt informatie over uw besturingssysteem verzameld, inclusief maar niet beperkt tot browsertype, IP-adres (Internet Protocol) en welke delen van de website zijn bezocht. Dankzij deze cookies kan Epson de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren en de website aan uw wensen aanpassen.

U kunt cookies blokkeren met een instelling van uw browser waarmee u alle of alleen bepaalde cookies kunt weigeren. Als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, hebt u mogelijk echter geen toegang tot onze site of tot bepaalde delen ervan. Ons systeem genereert cookies zodra u onze site bezoekt, tenzij u de browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd.

14. Hoe kan ik contact opnemen met Epson?
We zien uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid of tot persoonlijke gegevens die we over u bewaren, graag tegemoet. Richt uw opmerkingen en verzoeken aan privacy@epson.eu

15. Verandert Epson dit beleid ooit?
We houden ons het recht voor dit beleid van tijd tot tijd te heroverwegen. Eventuele toekomstige wijzigingen zullen op deze pagina worden bekendgemaakt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in november 2011.