Verklaring over privacy van gegevens

Persoonsgegevens die worden verzameld via de online Epson Store

Edition 1.0

Deze verklaring biedt u informatie over de persoonsgegevens die worden opgeslagen door Epson in verband met uw gebruik van de online Epson Store.

Epson is nu (en in de toekomst) in het bezit van

  • Gegevens die u aan Epson verstrekt via de pagina's van de Store of de websites van Epson of die u anderszins levert.
  • Gegevens over aankopen (waaronder niet-voltooide aankopen) die worden verzameld uit de eigen systemen van Epson en die door u zijn gedaan via de pagina's van de Store of de websites van Epson. Dit omvat gegevens die zijn verzameld met behulp van cookies1 en andere vergelijkbare hulpmiddelen.

U moet een aantal persoonlijke gegevensitems verstrekken als u aankopen wilt doen in de online Epson Store. Velden die u verplicht moet invullen worden als zodanig gemarkeerd. Alle overige gegevensvelden zijn optioneel.

'Epson' (de 'verwerkingsverantwoordelijke' van de gegevens) is:
EPSON EUROPE BV
Belgisch Bijkantoor/Succursale Belge
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Belgique
E-mail: privacy@epson.eu

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens
('Verwerking' betekent alles wat Epson doet met de gegevens over u, waaronder verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken.)
Het belangrijkste doel waarvoor Epson uw persoonsgegevens verwerkt, is het uitvoeren en vastleggen van transacties (waaronder niet-voltooide transacties) met u via de website van de Epson Store. Dit omvat de volgende secundaire doeleinden:

  • Uw personalia, voorkeuren en interesses opslaan zodat u tijd kunt besparen wanneer u onze websites opnieuw gebruikt, ons in staat stellen inzicht te verkrijgen in welke delen van de Epson-websites en welke producten en diensten uw grootste interesse hebben en onze aanbiedingen op maat maken voor u.
  • Het analyseren van het gebruik van de websites van Epson door u en door andere gebruikers.
  • Het bijhouden en vastleggen van alle vormen van communicatie met u, met als doel kwaliteitszorg en naleving en het afhandelen van problemen die in deze communicatie aan de orde worden gesteld.

De juridische grondslag voor dit hoofddoel is dat genoemde handelingen vereist zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met u. De grondslag voor het secundaire doel is dat genoemde handelingen vereist zijn in het legitieme belang van Epson of de bedrijven in de Epson-groep, teneinde inzicht te krijgen in de markten waarop het bedrijf actief is en in zijn klanten.

De juridische grondslag voor dit hoofddoel is dat genoemde handelingen vereist zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met u. De grondslag voor het secundaire doel is dat genoemde handelingen vereist zijn in het legitieme belang van Epson of de bedrijven in de Epson-groep, teneinde inzicht te krijgen in de markten waarop het bedrijf actief is en in zijn klanten. Als u ervoor kiest gegevens te verstrekken die verdergaan dan de gegevens die door Epson worden vereist, is de grondslag voor het verwerken van genoemde gegevens uw toestemming, die u vrijwillig dient te verlenen. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door Epson aan te schrijven op bovengenoemd adres, of via Contact opnemen.

Als onderdeel van de verwerking voert Epson een beperkte mate van geautomatiseerde profilering en besluitvorming uit op basis van de gegevens die over u zijn opgeslagen, zodat de informatie die u van ons krijgt relevanter is voor uw interesses.

Als Epson uw gegevens in de toekomst wenst te verwerken voor een ander doel, zal Epson u eerst informeren over dat andere doel.

Epson bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 10 jaar.

Epson maakt gebruik van derden voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingsactiviteiten namens Epson. Uw persoonsgegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden geopenbaard aan deze derden, maar ze mogen de onthulde gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor Epson uw gegevens in bezit heeft en in overeenstemming met de instructies van Epson.

Als 'betrokkene' hebt u wettelijke rechten op basis waarvan u Epson het volgende kunt verzoeken: toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking op verwerking die u betreft of stopzetten van de verwerking ervan. Daarnaast hebt u het recht op gegevensportabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt contact opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming van Epson door te schrijven naar 'The EDPO, Epson Europe B.V. Azië Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederland of door een e-mail te sturen aan: EDPO@epson.eu

Onder bepaalde omstandigheden draagt Epson bepaalde persoonsgegevens over naar een gebied buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

1Cookies zijn gegevensbestanden die op een apparaat worden opgeslagen als dit wordt gebruikt om een website te bezoeken. Deze cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het bijhouden van gebruikersvoorkeuren en de pagina's die worden bezocht tijdens het gebruik van de Service. U kunt cookies uitschakelen met uw browservoorkeuren. Sommige functies van de websites van Epson kunnen echter niet goed of langzaam werken als u cookies uitschakelt. Wees u er bovendien van bewust dat als u cookies blokkeert, er mogelijk geen rekening wordt gehouden met bepaalde advertentievoorkeuren die afhankelijk zijn van cookies.

Daarnaast worden analytische hulpmiddelen zoals Google Analytics van Google Inc. gebruikt voor het verzamelen en analyseren van de gebruiksgeschiedenis enzovoort. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen cookies van Epson om informatie over uw toegang vast te leggen. Raadpleeg het privacybeleid van Google Inc. voor meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics dat door deze Service wordt gebruikt: http://www.google.com/policies/privacy/

Deze verklaring houdt alleen verband met gegevens die worden opgeslagen in verband met de online Epson Store. Als Epson gegevens over u verwerkt in andere records, ontvangt u hierover een afzonderlijke kennisgeving.

Verstrekt conform Artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU