Oplossingen als u niet kunt afdrukken of scannen via Wi-Fi Direct (Eenvoudig toegangspunt)/AP-modus vanaf een smart device

Probeer de volgende oplossingen.

  • Controleer of de instelling voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig toegangspunt) is ingeschakeld op de printer.
  • Controleer of het wachtwoord voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig toegangspunt) is gewijzigd. U kunt dit controleren op het bedieningspaneel van de printer (alleen beschikbaar voor specifieke modellen) of op het netwerkstatusblad.
  • Controleer of de printer is uitgeschakeld. Als u op de printer de uitschakeltimer hebt ingesteld, gaat de printer na een bepaalde tijd vanzelf uit.
  • Voor Android-gebruikers: als u vanaf een smart device geen verbinding kunt maken met de printer in de modus Wi-Fi Direct, ook al heeft de Wi-Fi-verbinding op het smart device de status [Uitgenodigd], dan staat het device op de printer mogelijk geregistreerd als geweigerd. Herstel de geregistreerde gegevens op het bedieningspaneel van de printer of in Web Config. Deze functie verwijdert de gegevens van alle geregistreerde apparaten.