De printerpoort controleren (alleen voor Windows)

Voor Windows kunt u schakelen tussen verschillende printerpoorten. Controleer welke printerpoort beschikbaar is. Het volgende voorbeeld is voor Windows 10.

Belangrijk:

Als u de verkeerde poort selecteert, kunt u niet afdrukken. Selecteer de juiste poort voor uw omgeving. Als u bijvoorbeeld via het netwerk wilt afdrukken en de poort USBXXX selecteert, kunt u niet afdrukken.

  1. Klik op Start en selecteer Apparaten en printers.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik vervolgens op Eigenschappen van printer.

  3. Selecteer het tabblad Poorten om na te gaan welke printerpoort is geselecteerd.

    De printerpoorten die in de kolom Poort zijn geselecteerd, zijn beschikbaar. U kunt het poorttype controleren onder Beschrijving.