Find a repair centre

Ondersteuning en downloads: EH-TW6600

Kan ik zelf de firmware van mijn printer bijwerken?

Ja. Hiervoor moet aan de volgende eisen voldaan zijn:

 • De Epson-driver voor uw printer moet op de computer geïnstalleerd zijn.
 • De printer moet met een USB- of Ethernet-kabel op de computer aangesloten zijn en gebruiksklaar zijn.
 • U moet over het hulpprogramma Epson LFP Remote Panel beschikken, waarmee u de update van de printerfirmware installeert.

Als u Epson LFP Remote Panel niet hebt, kunt u de software downloaden van de ondersteuningssite van Epson (onder Drivers & Software > Other Software(Drivers en software > Andere software).


Printerfirmware bijwerken

 1. Download de meest recente firmware voor uw model printer van de ondersteuningssite van Epson en sla de firmware op de vaste schijf op. U vindt de firmware-updates in het gedeelte Drivers & Software (Drivers en software) van de site.


 2. Open het tabblad Utility (Hulpprogramma's) van de printerdriver en klik op Epson LFP Remote Panel of Printer Firmware Update (Update van printerfirmware).


 3. Selecteer in Epson LFP Remote Panel uw printer in de lijst Printer en klik op de knop Firmware Updater (Firmware bijwerken).

  Updating Firmware


 4. Selecteer Individual Firmware Updates (Aparte updates) als de printer is aangesloten met een USB-kabel of op Batch Firmware Update(Firmware van printers in netwerk bijwerken) als de printer op het netwerk.

  Firmware Updater


 5. De versie van de gedownloade firmware wordt automatisch vergeleken met de versie van de geïnstalleerde firmware.
  Als de gedownloade versie recenter is, klikt u op de knop Update (Bijwerken) om het proces te starten.

  Aangesloten met USB-kabel:


  Aangesloten met Ethernet-kabel:

  Batch update


 6. Wanneer de update is voltooid, wordt de printer automatisch opnieuw gestart. Daarmee is de installatie van de nieuwe firmware voltooid.


Supported Models

Stylus Pro Series: Pro 3800, Pro 3880, Pro 4400, Pro 4450, Pro 4800, Pro 4880, Pro 4900, Pro 7400, Pro 7450, Pro 7700, Pro 7800, Pro 7880, Pro 7900, Pro 9400, Pro 9450, Pro 9700, Pro 9800, Pro 9880, Pro 9900, Pro 11880, Pro GS6000, 
SureColor F Series: SC-F2000 (4C), SC-F2000 (5C), SC-F6000, SC-F6200 (HDK), SC-F6200 (NK), SC-F7000, SC-F7100, SC-F7200 (HDK), SC-F7200 (NK), SC-F9200 (HDK), SC-F9200 (NK)
SureColor P Series: SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V
SureColor S Series: SC-S30600, SC-S50600 (4C), SC-S50600 (5C), SC-S70600 (8C), SC-S70600 (10C)
SureColor T Series: SC-T3000, SC-T3200, SC-T5000, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T7000, SC-T7200, SC-T7200D

Terug naar boven

Bevatte dit artikel de gewenste informatie?

Hartelijk dank voor uw feedback!