EPSON EN

HET MILIEU

Epson en het milieu

Epson en het milieu

We leveren allemaal een bijdrage aan een betere toekomst. Voor Epson betekent duurzaam ondernemen dat we rekening houden met alle aspecten van onze organisatie - van de kleinste gloeilamp tot de grootste fabriek. Het stimuleert onze innovatie en onze groei, motiveert ons personeel en moet uiteindelijk een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het is ook een essentieel onderdeel van hoe we samenwerken met onze partners in de hele toeleveringsketen.

Ecologische Visie 2050

De visie van Epson is om een onmisbaar bedrijf te worden dat zijn efficiënte en compacte precisietechnologie gebruikt om duurzaamheid te bereiken in een kringloopeconomie.

Epson zal uiterlijk in 2050 koolstofnegatief en vrij van ondergrondse hulpbronnen¹ zijn om duurzaamheid te bereiken en gemeenschappen te verrijken.

“Wij streven ernaar bedrijven in heel Europa een duidelijke 'groene keuze' te bieden wat betreft de producten die zij gebruiken”, aldus Yoshiro Nagafusa, president van Epson Europe. 'Ik hoor klanten elke dag praten over hun behoefte aan technologie die beter voor het milieu, betaalbaar en efficiënt is. Dit is wat Epson heeft bereikt, en deze prestatie, samen met de cumulatieve winsten, komt ten goede aan onze zakelijke klanten die de keuze hebben gemaakt om over te schakelen van laserprinters op inkjettechnologie.”

IIn 2008 legde Epson Milieuvisie 2050 vast, een verklaring van onze milieudoelstellingen voor het jaar 2050. De wereld is sindsdien veranderd. De wereldwijde inspanningen om sociale duurzaamheid te bereiken, zijn in een stroomversnelling geraakt met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties en het Akkoord van Parijs, die samen een koers hebben uitgezet richting decarbonisatie. In het licht van deze veranderingen heeft Epson haar visie in 2018 herzien en drie acties vastgesteld die het bedrijf moet ondernemen.

In maart 2021 heeft Epson de visie verder herzien door specifieke doelen te stellen die de toewijding van Epson weerspiegelen om belangrijke maatschappelijke problemen zoals decarbonisatie en recycling van grondstoffen aan te pakken.

Epson heeft doelen vastgesteld voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen tot 2030, in overeenstemming met het scenario van 1,5°C van het Akkoord van Parijs en de criteria van het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Belangrijkste voorwaarden

Doelstellingen voor 2025

Als onderdeel van onze bedrijfsvisie voor 2025 willen we bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving door efficiënte, compacte en precisietechnologieën te benutten om de impact op het milieu van producten en diensten gedurende hun levenscyclus te verminderen.

Grote bedrijven, zoals Epson, hebben de kracht om snel veranderingen door te voeren, gezien hun bereik in wereldwijde toeleveringsketens en hun potentieel om middels productontwikkeling het model van de circulaire economie te realiseren. Zelfs in de hedendaagse digitale wereld wordt de printer door 77% van de werknemers in de EU5 beschouwd als een essentieel bedrijfsmiddel². Onderzoek bevestigt ook dat het lezen van gedrukte tekst tot een beter begrip, betere concentratie en lagere stressniveaus leidt dan het lezen op een digitale scherm³. Onze WorkForce Pro-inkjetprinters verbruiken nu bijvoorbeeld tot 96% minder energie, produceren tot 94% minder afval en produceren tot 92% minder CO₂ dan vergelijkbare laserprinters⁴.

Naast het verbeteren van het design en de prestaties van bestaande producten heeft het toepassen van de principes van de circulaire economie ertoe geleid dat binnen Epson op een nieuwe manier over het bedrijf wordt nagedacht. We zijn begonnen met ons Circular Economy Project om ervoor te zorgen dat dit denkmodel binnen ons bedrijf en de gemeenschap waarin we werken wordt weerspiegeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recyclen van cartridges bij Epson Telford en certificering van al onze processen door derden.

Doelstellingen

Het belang van onze doelstellingen voor Europa

Het Europese duurzaamheidsrapport van Epson, getiteld The Green Choice, beschrijft onze toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in ons hele bedrijf. Het rapport benadrukt de vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van energie-, water- en CO₂-besparing in de Europese organisatie van Epson, onze toewijding door het hele toeleverings- en productieproces heen, en ons streven om milieubewuste producten te vervaardigen waarmee bedrijven hun ecologische voetafdruk kunnen verminderen.

Geschiedenis op gebied van milieu

De geschiedenis van milieuprojecten en -beleidslijnen van Epson begon met een verplicht programma voor de beheersing van vervuiling dat ruim veertig jaar lang met succes werd uitgevoerd. Aan het einde van de jaren '90 publiceerde Epson haar prestaties in een jaarlijks milieurapport. Sinds het begin van het nieuwe millennium heeft Epson haar bereik vergroot. Het bedrijf is nu actief in herbebossingsprojecten en in programma's voor energiebeheersing en nuluitstoot. Lees hieronder meer over enkele van de milieumijlpalen van Epson. Lees hieronder meer over enkele van de milieumijlpalen van Epson.

Harmonie, samenwerking en inzet voor het milieu

Epson werd in 1942 opgericht in Suwa, een stad in de rijke natuurlijke omgeving van de prefectuur Nagano. De harmonieuze co-existentie met de gemeenschappen waarin we actief zijn, is lang een hoeksteen van het bedrijf geweest. Zelfs naarmate onze activiteiten zich over de hele wereld uitbreidden, bleef onze cultuur van respect voor het milieu gehandhaafd. Dit toonden we in 1988 aan toen Epson het eerste bedrijf ter wereld werd dat aankondigde dat het ozonafbrekende chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) zou elimineren uit de bedrijfsprocessen.

1942 - 2010+

Hier bij Epson wordt onze technologie aangedreven door onze inzet voor de maatschappij en het milieu. We richten ons op het essentiële en elimineren het overbodige om meer waarde te creëren. Met deze filosofie in ons hart hebben we bij Epson er altijd naar gestreefd om aan duurzaamheidsbehoeften te voldoen en zullen dat ook blijven doen.

De levenscyclusbenadering

Van het eerste ontwerp tot opname in het recyclingproces: Al onze producten worden ontwikkeld met een duurzame levenscyclus in gedachten. Dit vormt de basisstrategie voor onze milieuvriendelijke producten en de leidraad van onze inzet om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken – niet alleen in onze productiefaciliteiten, maar ook op uw kantoor en bij u thuis.

We hebben concrete doelen voor milieuspecificaties die al in de productplanningsfase moeten worden bereikt. En we hebben een Design-for-Environment (DfE)-proces geïntroduceerd waarin we evalueren hoe goed we het in en na de ontwerpfase hebben gedaan.

Milieubeheer

We leveren allemaal een bijdrage aan een betere toekomst. Voor Epson betekent duurzaam ondernemen dat we rekening houden met alle aspecten van onze organisatie - van de kleinste gloeilamp tot de grootste fabriek.

Bedrijfseenheden binnen de Epson Group stellen hun eigen milieuactieplannen op en voeren de activiteiten uit met behulp van een milieubeheersysteem. We voeren interne evaluaties uit om de prestaties ten opzichte van de plannen te controleren en indien nodig corrigerende maatregelen te nemen.

We streven ernaar om:

Nieuw perspectief

Onze toewijding eindigt niet bij de deur van onze productiefaciliteiten. Onze inspanningen hebben invloed op de dagelijkse werkroutines van onze klanten en onze zakenpartners.

Afbeelding "Aarde glinstert in de zon" © ESA/NASA

Producten

Epson hecht veel waarde aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. Dit betekent dat we rekening houden met duurzaamheid vanaf het eerste ontwerp tot en met de productie. Naast milieuvriendelijk design betekent dit ook de eliminatie van gevaarlijke stoffen uit ons complete productassortiment.

Potentiële besparing van klanten van Epson op energiekosten CO₂⁶

Door over te stappen op de zakelijke inkjetprinters van Epson zouden onze klanten tot € 65,7 miljoen kunnen hebben bespaard op hun energiekosten en hun CO2-uitstoot over een periode van twee jaar met 124 000 ton kunnen hebben verminderen.

Milieubewuste producten

Productie

De milieuvriendelijke optimalisatie van onze productieprocessen is een van de kerngebieden waarop ons beleid tot uitdrukking komt. We richten ons voornamelijk op het voorkomen van opwarming van de aarde, het vermijden van emissies en de beheersing van chemische stoffen. Bovendien wijden we onze inspanningen aan zaken als een verbeterd transportsysteem en een technisch goed uitgedacht beheer van water, stoffen en milieurisico's.

Het milieu staat centraal in al onze processen

Epson Telford loopt voorop bij de milieuactiviteiten van Seiko Epson en was de eerste locatie binnen de groep die ISO14001 ontving.

De locatie is sinds 1996 geaccrediteerd met ISO 14001 en biedt een kader om onze activiteiten te beheren en regelmatige audits uit te voeren om ervoor te zorgen dat verbeteringen niet alleen worden doorgevoerd, maar ook worden gehandhaafd. Een cultuur van voortdurende verbetering heeft weerslag op alles wat we doen.

Productrecycling

Het verantwoord en doelmatig verwerken van onze producten nadat ze door klanten en zakenpartners uit dienst zijn genomen, is van fundamenteel belang.

Dit is in feite zo belangrijk, dat we al in de planningsfase van onze producten een recyclingstrategie opnemen. Al onze eindproducten voldoen aan de WEEE-richtlijn van 2005. Voor onze verbruiksartikelen, zoals cartridges, hebben we een inzamelsysteem opgezet dat een veilige terugzending van lege cartridges naar Epson garandeert.

“Om waardevolle natuurlijke hulpbronnen te behouden en afval te verminderen, willen we zoveel mogelijk producten en benodigdheden verzamelen en recyclen.”

Ecogemeenschap

We zien het als onze plicht om ondersteuning te verlenen en het bereik van onze strategie naar de wereldgemeenschap te verleggen. Samen met onze klanten en zakenpartners ontwikkelen we en nemen we deel aan programma's die milieuvriendelijk denken promoten en verantwoordelijkheid stimuleren op het gebied van milieu en MVO, milieutechniek, milieucommunicatie of milieuonderwijs.

EU-conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaringen van Epson zijn online beschikbaar en kunnen worden doorzocht op producttype en product.

¹ Niet-hernieuwbare hulpbronnen zoals olie en metalen

² 3639 IT-besluitvormers en werknemers in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk, FTI Consulting, in opdracht van Epson, 2015.

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ Ga voor meer inzicht in deze cijfers en hoe uw bedrijf ervan kan profiteren naar www.epson.be/heat-free-technology.

⁵ Een kleine hoeveelheid water wordt gebruikt om een bepaald vochtigheidsniveau in het systeem te behouden.

⁶ "De berekening is gebaseerd op het aantal zakelijke inkjetprinters van Epson dat in de kalenderjaren 2016 en 2017 is verkocht in de EU6-markt, op basis van een gemiddelde gebruiksduur voor de producten van vier jaar.

De berekeningsmethode is bewezen door TÜV Rheinland."

⁷ Ga naar www.epson.be/heat-free-technology voor meer informatie.

⁸ Marktaandeel op basis van omzet uit industriële SCARA-robots, 2011-2016. (Bron: Fuji Keizai ‘2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook’)

⁹ In vergelijking met een Epson LS3 SCARA-robot

¹⁰ Vergelijking bij aansluiting op Ethernet (230 V)

¹¹ Dit product wordt verkocht door de Seiko Watch Corporation.

¹² In vergelijking met de horlogebehuizing van de modellen uit de 7X-serie, die in 2012 werden uitgebracht.