ETHIEK BIJ EPSON

De ‘Epson Way’

Klanten verblijden en verrassen met innovatieve producten en diensten is nog maar het begin: wij willen van de wereld een betere plek maken en een onmisbaar bedrijf zijn. Door op integere wijze zaken te doen, kunnen we investeerders blijven vrijwaren en een getalenteerd personeelsbestand aantrekken en behouden. Elk bedrijf kan de wet- en regelgeving naleven, maar wij streven ernaar om veel meer te doen en om ethisch robuust te zijn.

Principes van ondernemingsgedrag

Hoe vervult Epson zijn sociale verantwoordelijkheid? U kunt hieronder meer te weten komen over de principes die ten grondslag liggen aan onze managementfilosofie.

Onze principes

Al het personeel van Epson, inclusief senior leidinggevenden, managers en medewerkers, zijn verplicht om onze principes te volgen.

Meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen