Oplossingen als u niet kunt afdrukken of scannen via Wi-Fi vanaf een smart device

Probeer de volgende oplossingen.

  • Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: het toegangspunt, het smart device en vervolgens de printer. Plaats de printer en het smart device dichter bij het toegangspunt en verwijder eventuele obstakels om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.
  • Als de printer onvoldoende signaal ontvangt van het toegangspunt, plaatst u de apparaten dichter bij elkaar. Als er storing optreedt, zet de apparaten dan verder weg van andere apparatuur die elektromagnetische golven genereert of andere zendapparatuur. U kunt de sterkte van het signaal controleren in de kolom Wireless van het netwerkstatusvel. Als de Signal Strength wordt aangegeven als Fair, is het signaal mogelijk toch te zwak. Als de printer een lcd-scherm heeft, kunt u de sterkte van het radiosignaal controleren op het startscherm.
  • Controleer of de SSID en het wachtwoord voor het toegangspunt correct zijn. Als u een toegangspunt met de standaardinstellingen gebruikt, gebruikt u de SSID en het wachtwoord die op het label vermeld staan. Als u de SSID en het wachtwoord niet weet, neem dan contact op met de persoon die het toegangspunt heeft ingesteld of raadpleeg de documentatie van het toegangspunt. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

    Alternate Text

  • Als het toegangspunt zo is ingesteld dat de SSID verborgen blijft, voert u de SSID en het wachtwoord rechtstreeks op de printer en het smart device in.
  • Controleer of er iets is gewijzigd in de netwerkomgeving. Als u het toegangspunt wijzigt, moet u de netwerkinstellingen opnieuw opgeven en het smart device en de printer verbinden met hetzelfde netwerk. U kunt het netwerk controleren in het netwerkverbindingsrapport.
  • Als op het toegangspunt de privacyscheiding is ingeschakeld, kan er geen communicatie plaatsvinden tussen de verbonden apparaten. Schakel de privacyscheiding uit en probeer het opnieuw. Raadpleeg de documentatie van het toegangspunt voor details.

    Alternate Text