Privacy-informatieverklaring

Persoonsgegevens

bewaard in Epson’s service verslagen

Editie 1.0 17/05/2018

Deze verklaring bevat informatie over uw persoonsgegevens in de service verslagen en bijbehorende systemen van Epson:

Epson bewaart (en bewaart in de toekomst)

 • Informatie die u wenst te verstreken aan Epson, via zijn klantinteractiecentrum of een serviceprovider, websites of anderszins
 • Informatie die door Epson of zijn opdrachtnemers is vastgelegd over interacties met u.

U hoeft Epson geen persoonsgegevens te verstrekken, maar het serviceniveau dat Epson en zijn dochterondernemingen aan u kunnen leveren, wordt beïnvloed door de hoeveelheid informatie die u verstrekt. Een dossier over u wordt alleen gemaakt wanneer een verzoek of vraag of opmerking over Epson-producten door of namens u wordt ingediend.

“Epson” (de “verwerkingsverantwoordelijke” van de informatie) is:

Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)

Azie Building, Atlas Arena,

Hoogoorddreef 5,

1101BA Amsterdam Zuid,

The Netherlands

Neem contact met ons op: www.epson.nl/contact-us-about-your-data

Het doel voor het verwerken van persoonsgegevens over u

(‘Verwerken’ betekent alles wat Epson doet met de informatie over u, waaronder het verzamelen, vasthouden, gebruiken en openbaar maken.)

Het doel waarvoor Epson uw persoonsgegevens verwerkt, is om u diensten te verlenen.

Dit omvat:

 • u identificeren wanneer u contact met ons opneemt
 • vastleggen wat wordt aangevraagd en geleverd
 • leveren van diensten
 • bewaren van uw voorkeuren zodat u tijd kunt besparen wanneer u contact met ons opneemt of zoekt op onze website
 • controleren en vastleggen van telefoon- en schriftelijke communicatie met u voor kwaliteitsborging en nalevingsdoeleinden en voor het behandelen van vragen of klachten
 • inzicht krijgen in welke delen van de website van Epson en welke producten en diensten u het meest interesseren
 • inzicht krijgen in het gebruik van de website en diensten van Epson en de prestaties van haar producten

De rechtsgrond hiervoor is dat het noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Epson of bedrijven binnen het Epson-concern bij het verlenen van de diensten.

Als u ervoor kiest informatie te verstrekken die verder gaat dan wat Epson van u verlangt, is de basis voor het verwerken van die informatie uw toestemming, zoals wordt aangetoond door uw vrijwillige verstrekking ervan. U hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door naar Epson te schrijven op het bovenstaande adres of op [https://www.epson.eu].

Als onderdeel van de verwerking, zal Epson enige geautomatiseerde profilering en besluitvorming uitvoeren op basis van de informatie die het over u bewaart om de aan u gepresenteerde informatie relevanter te maken voor uw interesses.

Als Epson in de toekomst uw gegevens voor een ander doel wil verwerken, krijgt u eerst informatie over dat andere doel.

Als u hier uw toestemming voor hebt gegeven, zal Epson uw persoonsgegevens ook gebruiken voor elektronische en andere marketingcommunicatie (meestal per e-mail), waaronder:

 • het uitvoeren van enquêtes en het vragen om uw mening over onze producten en diensten
 • u op de hoogte te stellen van producten of aanbiedingen die voor u van belang kunnen zijn
 • u op de hoogte stellen van promoties zoals gratis geschenken, wedstrijden en prijstrekkingen.
 • marketinganalyse en klantprofilering

De rechtsgrond hiervoor is uw specifieke toestemming. U kunt uw toestemming voor dit aanvullende doel (onafhankelijk van uw recht om bezwaar te maken tegen het bewaren van gegevens door Epson voor de hierboven beschreven algemene doeleinden) op elk gewenst moment schriftelijk intrekken via het bovenstaande adres of op [https://www.epson.eu] of door onze service-hulplijn te bellen, waarvan de nummers te zien zijn op [https://www.epson.eu]

Epson bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 5 jaar na het laatste contact met u. Na die tijd kan bepaalde informatie worden bewaard, maar alleen in geanonimiseerde vorm of als onderdeel van gearchiveerde bestanden.

Epson gebruikt derde partijen voor het namens Epson uitvoeren van bepaalde verwerkingsactiviteiten. Sommige of al uw persoonsgegevens kunnen aan hen worden bekendgemaakt, maar ze mogen de openbaar gemaakte gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor Epson uw gegevens bewaart en in overeenstemming met de aanwijzingen van Epson. Naast externe verwerkers, kan Epson sommige of al uw persoonsgegevens vrijgeven aan:

 • Banken of anderen die betrokken zijn bij het afhandelen van betalingen die door u worden gedaan
 • Organisaties die u diensten buiten de garantie willen verlenen
 • Wederverkopers die u willen helpen bij het verkrijgen of bekijken van producten

Als “betrokkene” hebt u het wettelijke recht om Epson te vragen om toegang tot en rectificatie of het wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ten aanzien van uzelf, of om bezwaar te maken tegen verwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt contact opnemen met Epson’s Europese functionaris voor gegevensbescherming door te schrijven naar “De EDPO, Epson Europe B.V. Azië-gebouw, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederland of, via www.epson.nl/contact-us-about-your-data

Als u, of uw product, zich buiten de EU bevindt, zal Epson sommige van uw persoonsgegevens, buiten de EU, overdragen aan personeel van het Epson-concern in de betreffende regio en aan opdrachtnemers in die regio die door Epson worden gebruikt voor het verlenen van diensten. Dit zal onderworpen zijn aan wettelijke beschermingen.

Deze verklaring gaat alleen over informatie in de Service verslagen van Epson. Als Epson informatie over u verwerkt in andere dossiers, ontvangt u hiervan apart bericht.

Gegeven in overeenstemming met Artikel 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU.