De netwerkprioriteit instellen - Mac OS

Als bij gebruik van meerdere netwerken, zoals Ethernet en Wi-Fi, de printer niet wordt weergegeven in het scherm voor het toevoegen van een printer, dan heeft de netwerkverbinding tussen de printer en het apparaat mogelijk een lage prioriteit. Volg de onderstaande stappen om de netwerkprioriteit te verhogen.

  1. Selecteer Alternate Text > Systeemvoorkeuren > Netwerk.
  2. Klik op Alternate Text en selecteer Stel volgorde in.
  3. Sleep de service waarvan u de prioriteit wilt verhogen naar boven in de lijst.
  4. Klik op OK.
  5. Klik op Pas toe om het scherm te sluiten.