Oplossingen als u geen verbinding kunt maken met internet vanaf een smart device

Probeer de volgende oplossingen.

  • U hebt geen toegang tot internet via Wi-Fi wanneer de printer en het smart device met elkaar zijn verbonden via Wi-Fi Direct (modus Eenvoudig toegangspunt). Verbreek de verbinding via Wi-Fi Direct (Eenvoudig toegangspunt) als u toegang wilt krijgen tot internet.
  • Als de functie voor gegevenscommunicatie voor het smart device is uitgeschakeld, schakelt u deze in.
  • Als de vliegtuigstand op het smart device is ingeschakeld, schakelt u deze uit.