Oplossingen als u niet kunt afdrukken of scannen via Wi-Fi Direct (Eenvoudig toegangspunt)/AP-modus vanaf een computer

Probeer de volgende oplossingen.

  • Controleer of de instelling voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig toegangspunt) is ingeschakeld op de printer.
  • Controleer of het wachtwoord voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig toegangspunt) is gewijzigd. U kunt dit controleren op het bedieningspaneel van de printer (alleen beschikbaar voor specifieke modellen) of op het netwerkstatusblad.
  • Controleer of de printer is uitgeschakeld. Als u op de printer de uitschakeltimer hebt ingesteld, gaat de printer na een bepaalde tijd vanzelf uit.