Oplossingen als u niet kunt afdrukken of scannen via Wi-Fi vanaf een computer

Probeer de volgende oplossingen.

 • Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: het toegangspunt, de computer en vervolgens de printer. Plaats de printer en de computer dichter bij het toegangspunt en verwijder eventuele obstakels om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.
 • U kunt de sterkte van het signaal controleren in de kolom [Wireless] van het netwerkstatusvel. Als de [Signaalsterkte] wordt aangegeven als [Redelijk], is het signaal mogelijk toch te zwak. Als de printer een lcd-scherm heeft, kunt u de sterkte van het radiosignaal controleren op het startscherm. Plaats de printer en het toegangspunt dichter bij elkaar. Als er storing optreedt, zet de apparaten dan verder weg van andere apparatuur die elektromagnetische golven genereert of andere zendapparatuur.
 • Controleer of de SSID en het wachtwoord voor het toegangspunt correct zijn. Als u een toegangspunt met de standaardinstellingen gebruikt, gebruikt u de SSID en het wachtwoord die op het label vermeld staan. Als u de SSID en het wachtwoord niet weet, neem dan contact op met de persoon die het toegangspunt heeft ingesteld of raadpleeg de documentatie van het toegangspunt. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

  Alternate Text

 • Als het toegangspunt zo is ingesteld dat de SSID verborgen blijft, voert u de SSID en het wachtwoord rechtstreeks op de printer en computer in.
 • Als de printerpoort niet klopt, kunt u niet afdrukken of wordt het afdrukken mogelijk onderbroken. Controleer of de printerpoort is ingesteld en correct is geselecteerd.
 • Gebruik een Ping-opdracht om te controleren of de printer en computer verbinding hebben.
 • Controleer of er iets is gewijzigd in de netwerkomgeving. Als u het toegangspunt wijzigt, moet u de netwerkinstellingen opnieuw opgeven en de computer en de printer verbinden met hetzelfde netwerk. U kunt het netwerk controleren in het netwerkverbindingsrapport.
 • Als de printer bij gebruik van Mac OS X en bij gebruik van meerdere netwerkadapters niet wordt weergegeven in het scherm voor het toevoegen van een printer, dan heeft de netwerkverbinding tussen de printer en het apparaat mogelijk een lage prioriteit. Verhoog de prioriteit in het netwerk.
 • Als op het toegangspunt de privacyscheiding is ingeschakeld, kan er geen communicatie plaatsvinden tussen de verbonden apparaten. Schakel de privacyscheiding uit en probeer het opnieuw. Raadpleeg de documentatie van het toegangspunt voor details.

  Alternate Text